Obaveštenje za podnošenje predloga godišnjih programa nacionalnih sportskih saveza

“Ministarstvo omladine i sporta postavilo je Obrazac 1 na sajt MOS-a, a putem mejla navedeni obrazac je prosleđen svim nacionalnim granskim savezima sa napomenom da su u obavezi da u roku od 15 dana prilagode svoje predloge programa za 2017. godinu na dostavljenom obrascu.”

Top