Obaveštenje – novina u vezi sa konkursom Fonda za stipendiranje studenata na studijama u inostranstvu

Ministarstvo omladine i sporta i Fond za mlade talente Republike Srbije obaveštavaju kandidate koji su u procesu prikupljanja dokumentacije za podnošenje prijave na Konkurs za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu (EFTA) i na vodećim svetskim univerzitetima za školsku 2016/2017. godinu da, u skladu sa odredbama člana 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku, prilikom podnošenja prijave nisu u obavezi da dostave uverenje o državljanstvu, osim u slučaju kada izričito izjave da će uverenje o državljanstvu pribaviti sami.

Obrazac izjave kojom kandidat daje saglasnost organu da pribavi uverenje o državljanstvu na osnovu ličnih podataka o kojima se vode službene evidencije ili se obavezuje da će sam pribaviti traženo uverenje o državljanstvu ne starije od šest meseci možete preuzeti OVDE.

Top