Novi portal i android aplikacija "Mladi su zakon"

Novi nacionalni omladinski portal „Mladi su zakon“ počeo je sa radom. Ovaj portal namenjen je svima koji žele da se informišu o omladinskoj politici u Srbiji i aktivnostima Ministarstva omladine i sporta, Kancelarija za mlade i udruženja mladih/za mlade i njihovih saveza. Na novom portalu mladi mogu pronaći i pozive na treninge, seminare, stažiranje, kao i konkurse za realizaciju projekata iz različitih oblasti. Takođe, na portalu se nalaze i dokumenta iz oblasti omladinske politike. Istovremeno je lansirana i android aplikacija „Mladi su zakon“ na kojoj možete pratiti vesti o aktivnostima Ministarstva omladine i sporta i Kancelarija za mlade. Budite informisani o pozovima, obukama, trenizima, konkursima i drugim zanimljivim sadržajima koji doprinose kvalitetnijem životu mladih u Srbiji. Aplikacija sadrži baze kontakata kancelarija za mlade i Resurs centara programa MLADI SU ZAKON, kao i kontakte Ministarstva omladine i sporta.
Top