Nova četiri Karijerna info kutka u kancelarijama za mlade

U okviru projekta “Profesionalna orijentacija u Srbiji” uspostavljena su četiri nova Karijerna info kutka u kancelarijama za mlade u Novom Sadu, Kraljevu, Ubu i Merošini. Trenutno 115 kancelarija ima Karijerni info kutak, a u planu je da se projekat do 2015. godine sprovede u svim kancelarijama za mlade širom zemlje. Ovaj projekat sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije u cilju uspostavljanja održivog i funkcionalnog sistema profesionalne orijentacije u školama i kancelarijama za mlade u Srbiji u periodu od 2011. do 2015. godine. Lokalne Kancelarije za mlade postaju prepoznatljiva i važna karika u sistemskom rešavanju problema zapošljivosti mladih. Mladima se na ovaj način nudi pomoć u planiranju karijere, omogućava im se da preuzmu odgovornost i aktivno se uključe u svet rada. Do sada je preko 30 hiljada mladih informisano o mogućnostima karijere, a trenutno se u okviru projekta organizuju i seminari Profesionalne orjentacije u srednjim školama Srbije. Usluga profesionalne orjentacije se kroz projekat razvija na dva nivoa – kroz osnovnu uslugu karijernog informisanja i uspostavljanje Karijernog info kutka u svim Kancelarijama za mlade, kao i kroz napredniju uslugu profesionalne orijentacije za mlade – razvoj Kluba Moja posla u odabranim kancelarijama.
Top