Najava javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Ove godine Ministarstvo omladine i sporta planira da objavi sledeće javne konkurse:

  1. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
  2. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou

Tim povodom Ministarstvo omladine i sporta objavljuje predloge smernica, aplikacionih formulara i ugovora za oba javna konkursa, kojim poziva sva zainteresovana udruženja mladih, udruženja za mlade, njihove saveze i jedinice lokalne samouprave da daju svoje sugestije, komentare i pitanja vezana za predlog konkursne dokumentacije.

Molimo vas da svoje komentare, sugestije i pitanja dostavite putem elektronske pošte na adresu omladina@mos.gov.rs, a najkasnije do 10. februar 2015. godine.

Konačne verzije konkursne dokumentacije kao i odgovori na pitanja biće objavljeni na sajtu Ministarstva omladine i sporta na dan raspisivanja konkursa.

...

23. februar 2014.

Objavljen pregled sugestija, komentara i pitanja dostavljenih po pozivu iz najave javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

Po razmatranju svih prispelih pitanja, komentara i predloga, Ministarstvo omladine i sporta je ispitalo i unapredilo svoje predloge, ponovnim razmatanjem i usvajanjem jednog broja sugestija, a sve sugestije, komentare i pitanja objedinilo i objavljuje u odeljku: Pitanja i odgovori.

Zahvaljujemo na odzivu i doprinosu u postupku pripreme javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora i unapređenju konkursne dokumentacije za 2015. godinu.

Pozivamo Vas da nastavite da pratite zvaničnu internet prezentaciju Ministarstva omladine i sporta i obaveštavamo vas da će Ministarstvo omladine i sporta, Sektor za omladinu, objaviti javne konkurse do kraja februara meseca.

Top