Najava javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

U okviru svojih nadležnosti Ministarstvo omladine i sporta svake godine objavljuje javne konkurse koji su u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za mlade i kojima se pruža podrška mladima u svim oblastima od interesa za mlade finansiranjem projekata i programa udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, kao i podrška i saradnja sa lokalnim samoupravama u razvoju institucionalnog okvira za unapređenje omladinske politike na lokalnom nivou finansiranjem projekata jedinica lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade.

Ministarstvo omladine i sporta planira da početkom februara objavi sledeće javne konkurse:

  1. Javni konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou;
  2. Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih;
  3. Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade i programa „Mladi su zakonˮ;
  4. Javni konkurs za razvoj i sprovođenje omladinske politike.

Zbog transparentnosti procesa i pružanja mogućnosti svim subjektima omladinske politike da daju svoj doprinos u pripremi javnih konkursa i unapređenju konkursne dokumentacije, Ministarstvo omladine i sporta objavljuje predloge smernica i aplikacionih formulara za javne konkurse, kojim poziva sva zainteresovana udruženja mladih, udruženja za mlade, njihove saveze i jedinice lokalne samouprave da daju svoje sugestije, komentare i pitanja vezana za predlog konkursne dokumentacije.

Dokumenta za preuzimanje:

Predlog smernica

Predlog aplikacionih formulara

Molimo vas da svoje komentare, sugestije i pitanja dostavite putem elektronske pošte na adresu konkursi.omladina@mos.gov.rs, a najkasnije do 1. februara 2019. godine.

Konačne verzije konkursne dokumentacije, kao i odgovori na pitanja biće objavljeni na sajtu Ministarstva omladine i sporta na dan raspisivanja konkursa.

Izveštaj o javnim konsultacijama, objavljen 25. marta 2019. godine

 

Top