Ministarstvo ugostilo SALTO resurs centra za Jugoistočnu Evropu

Ministarstvo omladine i sporta ugostilo je 25 mladih ljudi iz čitave Evrope koji su u studijskoj poseti Republici Srbiji kako bi se upoznali sa tekućim procesima u omladinskom polju u našoj državi. Studijsku posetu organizovali su SALTO resurs centar za Jugoistočnu Evropu, kontakt tačka „Hajde da“ i agencije za mlade Slovenije i Nemačke, a omladinsku delegaciju čine predstavnici organizacija i institucija aktivnih u sprovođenju EU programa za mlade iz Norveške, Italije, Mađarske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, Turske, Italije, Austrije, Poljske i Švajcarske. Predstavnici Ministarstva omladine i sporta upoznali su goste sa strukturom rada, kao i dosadašnjim aktivnostima, te planovima za budućnost. Pomoćnik ministra, Snežana Klašnja predstavila je dokumenta od značaja za mlade – usvojene strategije i Zakon o mladima, da bi potom zaposleni iz Sektora za omladinu goste uputili u koncept kancelarija za mlade, rad na karijernom vođenju i savetovanju, aktivnosti Fonda za mlade talente „Dositeja“. Na kraju izlaganja, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, Aleksandra Knežević mlade ljude uputila je u do sada realizovane aktivnosti na međunarodnoj sceni, sa posebnim osvrtom na Kampanju za borbu protiv govora mržnje na internetu. Studijska poseta trajaće do 12. decembra 2013, a tokom iste gosti će posetiti Krovnu organizaciju mladih Srbije, Beogradsku otvorenu školu, NVO Libero i niz drugih aktera od značaja na omladinskoj sceni Srbije.
Top