Ministarstvo omladine i sporta objavilo je javne pozive

Ministarstvo omladine i sporta objavilo je javne pozive za:

  • GODIŠNjE PROGRAME ODNOSNO PROJEKTE U OBLASTI SPORTA KROZ IZGRADNjU, OPREMANjE I ODRŽAVANjE SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE (Za finansiranje programa odnosno projekata u jedinicama lokalne samouprave iz četvrte grupe razvijenosti.)
  • PRIJAVU JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU ODNOSNO PROJEKTU IZGRADNjE, OPREMANjA I ODRŽAVANjA SPORTSKIH OBJEKATA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRBIJE (Prioritet imaju programi odnosno projekti koji se odnose na finansiranje radova na sportskim objektima čija izgradnja je započeta ali nije završena, kao i njihovo stavljanje u upotrebu.)
  • PRIJAVU JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU/PROJEKTU: PRILAGOĐAVANjE POSTOJEĆIH SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE POTREBAMA OSOBA SA INVALIDITETOM (Osnovni cilj projekta je stvaranje uslova za obezbeđenje pristupačnosti postojećih sportskih objekata osobama sa invaliditetom.)

KRAJNjI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA JE DO 1. JUN 2019. GODINE.

 

 

Top