Ministarstvo omladine i sporta “Edukacijom do posla” pomaže zapošljavanje 40 programera

Prezentacijom projekta “Edukacijom do posla” i testiranjem skoro 200 prijavljenih kandidata, započet je program koji će dovesti do šanse da 40 mladih programera dođu do zaposlenja u komaniji Levi 9.

Svečanom događaju je prisustvovala i Snežana Klašnja, pomoćnik ministra za omladinu u Ministarstvu omladine i sporta, koja je upoznala prisutne sa naporima Ministarstva da se reši nezaposlenost, kao vodeći problem mladih u Srbiji.

Ona je podsetila da se projekat “Edukacijom do posla” u Zrenjaninu realizuje sa kompanijama NIS i Levi 9, sa ciljem da se mladima, nakon besplatnih obuka za zanimanja koja su potrebna ovim kompanijama, povećaju šanse da se zaposle.

“U Ministarstvu omladine i sporta smatramo da ovakvi projekti nude neka od rešenja za povećavanje zapošljivosti mladih. Tako se obuke koriste kao investicija, a ne kao trošak” zaključila je Klašnja.

Po Konkursu za podršku jedinicama lokalne samouprave za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou Gradu Zrenjaninu je odobren projekat pod nazivom „Edukacijom do posla“, koji će sprovesti u saradnji sa kompanijama NIS AD i Levi 9, kao budućim poslodavcima, i Visokom tehničkom školom strukovnih studija, Tehničkim fakultetom "Mihajlo Pupin" i Tehničkom školom.

Top