Ministarstvo intervencijom rešava problem u Bokserskom savezu

Ministarstvo omladine i sporta je uvek na strani sportista. Preduzeli smo sve mere kako bismo uveli red, zaštitili naše boksere i omogućili im da se nesmetano pripreme i otputuju na Svetsko prvenstvo u Kazahstanu. Nakon opsežne analize trošenja sredstava u Bokserskom savezu doneta je odluka da se, kao vanredna mera, sredstva za finansiranje odlaska naše reprezentacije na SP u Kazahstan umesto Bokserskom savezu, preusmere na Olimpijski komitet Srbije. U najboljem interesu sportista, problem je morao da bude rešen na ovakav način, da takmičari ne bi trpeli štetu zbog administrativnih grešaka. Kako bi se utvrdile činjenice i sve okolnosti trošenja sredstava u Bokserskom savezu, Ministarstvo je pokrenulo i proceduru o upućivanju budžetske inspekcije u Savez. Ministarstvo omladine i sporta je uvek podržavalo Bokserski savez Srbije kada je radio u interesu sportista. Finansiramo njihove redovne i posebne programe. Same boksere, prema postignutim rezultatima, finansijski pomažemo kroz stipendije i nacionalna priznanja. Isto tako, obaveza je Ministarstva i da vrši kontrolu trošenja ovih sredstava, vodeći računa da se ona na najekonomičniji i najodgovorniji način usmere na razvoj i unapređenje bokserskog sporta i da dođu do sportista, kojima su i namenjena.
Top