Ministar Udovičić potpisao sporazum sa ambasadorom Francuske i direktorom Francuskog instituta

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, ambasador Francuske u Srbiji, Frederik Mondoloni i direktor Francuskog instituta u Srbiji,  Žan-Batist Kizen potpisali su danas sporazum zahvaljujući kome najbolji studenti iz Srbije mogu da dobiju stipendiju koja im omogućava da nastave studije u Francuskoj.

Nakon potpisivanja ministar Udovičić je istakao i da je siguran da svi dele uverenje da je potpisivanje ovog sporazuma od izuzetnog je značaja, kako za stipendiste Fonda za mlade talente Republike Srbije, tako i za sveukupno unapređenje saradnje Srbije i Francuske i da će dva nova sporazuma koja su planirana da se potpišu u oblasti sporta još više doprineti saradnji dve države.

 „Ovo je činjenica koja pokazuje da naši stipendisti rado biraju Republiku Francusku za nastavak svog akademskog usavršavanja. I iz tog razloga mi je posebno drago da pored stipendije Dositeja, prema propisanim kriterijumima, naši stipendisti mogu da računaju i na stipendiju Vlade Republike Francuske“, rekao je ministar Udovičić.

"Veoma sam srećan i počastvovan što sam primio ministra Udovičića sa kojim imam odličnu saradnju. Nastavljamo jako značajnu saradnju i pridajemo veliki značaj što je 80 studenata iz Srbije moglo da studira u Francuskoj. Takvim stvarima pokazuje se snažna veza između dve zemlje i drago mi je zbog toga", rekao je Mondoloni.

Od 2013. godine, na osnovu Izjave o namerama i Protokola o saradnji između Ministarstva omladine i sporta, Ambasade Republike Francuske i Francuskog instituta u Srbiji, 70 stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije koji studiraju u Francuskoj dobilo je i stipendiju Vlade Republike Francuske.

Prema odredbama Sporazuma koji je danas potpisan, do akademske 2020/21. godine Ambasada Republike Francuske u Srbiji će u granicama svog godišnjeg budžeta predviđenog za univerzitetsku saradnju, dodeliti stipendiju Vlade Republike Francuske svakom korisniku stipendije „Dositeja” Fonda za mlade talente Republike Srbije, koji ispunjava sledeće uslove:

–  da je upisan na visokoškolsku ustanovu u Republici Francuskoj u skladu s konkursom Fonda za mlade talente Republike Srbije za stipendiranje najboljih studenata drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima; 

– da je upisan na studije iz oblasti inženjerstva, egzaktnih, tehničkih ili prirodnih nauka, prava ili političkih nauka, ekonomije i menadžmenta, izuzimajući sve ostale oblasti;

– da je upisan na studije master ili doktorskog nivoa.

Stipendija Vlade Republike Francuske obezbeđuje i pokriva troškove studentskog socijalnog osiguranja u Republici Francuskoj i obezbeđuje studentu status „stipendiste francuske Vlade” koji pruža izvesne pogodnosti tokom studija. Stipendija traje do 30. juna akademske godine, pod uslovom da se studije odvijaju po planu. Pravila koja važe za ovu stipendiju su ista kao i za sve stipendije Vlade Republike Francuske.

Od 2008. godine do danas, Fond za mlade talente Republike Srbije je po konkursu za stipendiranje najboljih studenata studija drugog i trećeg stepena na univerzitetima zemalja članica Evropske unije i Evropske asocijacije za slobodnu trgovinu i na vodećim svetskim univerzitetima, dodelio 281 stipendiju u ukupnom iznosu od gotovo 180 miliona dinara studentima koji su svoje studije nastavili na univerzitetima u Republici Francuskoj.

Top