Ministar Udovičić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre – Nastavljamo bogatu i uspešnu saradnju

Ministar omladine i sporta sastao se danas sa šefom Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelom Žofreom i tom prilikom razgovarao o brojnim zajedničkim uspešno realizovanim projektima u prethodnom periodu i planovima za buduće aktivnosti u oblastima omladine i sporta.

Ministarstvo omladine i sporta uz pomoć Evropske unije realizuje brojne programe koji za prioritetni cilj imaju osnaživanje i razvoj omladinskog aktivizma i stvaranje što boljih uslova za veće zapošljavanje i samozapošljavanje mladih. Kroz program Erazmus+ u šestogodišnjem periodu (2014-2020. godine) podržano je preko 2.600 decentralizovanih i centralizovanih projekata u oblasti mladih. U izveštaju Evropske komisije za Srbiju za 2021. godinu posebno je naglašeno da Srbija uspešno sprovodi sportsku komponentu programa, a i promocija fizičkih aktivnosti i zdravih navika života kroz Evropsku nedelju sporta, koja se sada već tradicionalno održava širom Srbije, svake godine privuče sve više građana da učestvuju u obeležavanju.

Ministar Udovičić i gospodin Žofre razgovarali su i o brojnim aktivnostima planiranim za tekuću godinu, koju je Evropska unija proglasila Evropskom godinom mladih. Složili su se da se jedino zajedničkim delovanjem može usavršavati i razvijati omladinski aktivizam na međunarodnom nivou. Ministar Udovičić naglasio je da je za omladinsku politiku u Srbiji 2022. godina od velike važnosti jer se uveliko radi na izmenama i dopunama Zakona o mladima, reviziji Nacionalne strategije za mlade i izradi pripadajućeg Akcionog plana, naravno uz širok konsultativni proces i učešće mladih i omladinskih organizacija.

Sagovornici su razgovarali i o novim zajedničkim aktivnostima i projektima, koji će dodatno osnažiti već bogatu i uspešnu saradnju u oblastima omladine i sporta. 

Top