Ministar sporta u Vladi Republike Srbije Zoran Gajić ugostio je u kabinetu Ministarstva direktorku ADAS-a Prof. dr Milicu Vukašinović Vesić

Antidoping agencija Republike Srbije je osnovana Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu iz 2005. godine, a sa radom je počela 2006. godine. Doping kontrolori ADAS su obučeni za kontrole na velikim međunarodnim tamičenjima, obavljaju kontrole na međunarodnim i nacionalnim takmičenjima i izvan njih. Ovlašćenja i nadležnosti ADAS-a su od izuzetnog značaja za sportiste i sam sport uopšte i kreću se od vršenja radnje obrade ličnih podataka sportista i drugih lica u nadležnosti ovlašćene antidoping organizacije koji su neophodni za sprovođenje doping kontrole, odobravanja izuzetaka za terapeutsku upotrebu i sankcionisanje sportiste i drugog lica zbog povrede antidoping pravila u skladu sa Zakonom, do uređenja, određivanja, organizacija i sprovođenja doping kontrola na sportskim takmičenjima i izvan sportskih takmičenja, osim one koju sprovodi nadležni međunarodni sportski savez na međunarodnim takmičenjima koja se organizuju u Republici Srbiji, zatim imenovanja stručnih lica ovlašćenih za obavljanje doping kontrole (kontrolore)... Jedan od najvažnijih segmenata delovanja ADAS-a je edukacija srpskih sportista koja se sprovodi konstantno i temeljno vezano za propise i pravila o sprečavanju dopinga. ADAS se brine o zdravlju sportista i radi na tome da se spreči doping kao negativna pojava koja može da dislocira sportistu i zaustavi karijeru.

U veoma konstruktivnom dijalogu izraženo je uverenje da će saradnja Ministarstva sporta i ADAS-a i u narednom periodu biti na najvišem mogućem nivou.

Top