Međunarodno predstavljanje Vodiča za rad sa mladima u kancelarijama za mlade

Vesna Vidojević, samostalna savetnica u Sektoru za omladinu istakla je da je Vodič rezultat višegodišnje saradnje sa Misijom OEBS-a u Srbiji, koja od osnivanja podržava aktivnosti Ministarstva usmerene na uspostavljanje održivog institucionalnog okvira za mlade. Zatim je predstavila demografske, zakonodavne, strateške i institucionalne okvire omladinske politike u Srbiji.

Predstavnice Misije OEBS-a u Srbiji Marija Rudić-Cvijić, koja je predstavila dosadašnju saradnju Misije i Ministarstva i Jelena Jokanović, koja je predstavila stanje manjinskih prava u Srbiji, istakle su da je potrebno kontinuirano raditi sa mladima kroz  informisanje i edukacije  o  sprovođenju principipa nediskriminacije.

Vodič je nastao kao praktični priručnik za sprovođenje standarda inkluzivne lokalne omladinske politike, a  njegovu strukturu predstavila je urednica Tanja Azanjac-Janjatović , članica Nacionalnog saveta za mlade Republike Srbije.

Zatim je usledila diskusija na kojoj su učesnici zaključili da  su Vodič i održane obuke koordinatora i omladinskih radnika primer dobre prakse.

Top