Međunarodno predstavljanje Izveštaja o sprovođenju omladinske politike u Republici Srbiji u periodu od 2008. do 2014. godine

Nakon dve posete Srbiji i kontinuirane razmene informacija o procesima koji su se odvijali u omladinskom polju Republike Srbije u periodu od 2008. do 2014. godine, ekspertski tim Saveta Evrope danas je predstavio svoje nalaze.

,,Većinu ovih nalaza i preporuka mi smo već imali prilike da čujemo 6. februara, kada je u Beogradu organizovano javno slušanje i nacionalno predstavljanje Izveštaja. Ceneći stručnost i godine iskustva u omladinskom polju Saveta Evrope, Ministarstvo omladine i sporta iniciralo je proces evaluacije omladinske politike u Republici Srbiji, sa željom da svi nalazi i preporuke doprinesu još kvalitetnijem kreiranju i sprovođenju omladinske politike naše zemlje“, rekao je ministar omladine i sporta Vanja Udovičić.

On je istakao da je evaluacija zatražena u izuzetno važnom trenutku za Ministarstvo omladine i sporta – pred sam početak izrade nove Nacionalne strategije za mlade za period 2015-2025. godine, kako bi se na bazi preporuka ekspertskog tima ovaj strateški akt od izuzetnog značaja za mlade učinio još boljim.

,,S tim u vezi, Vlada Republike Srbije je 27. februara 2015. godine usvojila novu Nacionalnu strategiju za mlade za period 2015-2025. godine, a zaključci Izveštaja su upravo ono što Ministarstvo planira da preduzme u narednom periodu: intenziviranje saradnje sa partnerima na svim nivoima - od lokalnog do međunarodnog, pospešivanje razvoja lokalne omladinske politike i, naravno, uključivanje mladih u proces donošenja odluka“, poručio je ministar omladine i sporta.

Udovičić je konstatovao da su u proteklih osam godina postvljeni jaki temelji za razvoj omladinske politike u Republici Srbiji, pre svega kroz usvajanje Nacionalne strategije za mlade 2008. godine i Zakona o mladima 2011. godine.

,,Puno je urađeno na uspostavljanju sistemske brige o mladima - samo Ministarstvo omladine i sporta postalo je stabilno unutar strukture Vlade, otvaraju se kancelarije za mlade na lokalnom nivou, Fond za mlade talente karakterišu značajni rezultati i podrška mladima, u oblasti međunarodne saradnje prepoznati smo kao jedan od lidera u omladinskom polju na regionalnom i evropskom nivou. U navedenom periodu dali smo i snažan podsticaj jačanju omladinskog civilnog sektora, kroz redovne programe finansiranja projektnih aktivnosti mladih, izgradnju kapaciteta udruženja mladih i za mlade, pomoć neformalnim grupama mladih i mladim pojedincima. Uz podršku Ministarstva, Krovna organizacija mladih Srbije, osnovana 2011. godine kao najviše nezavisno predstavničko telo mladih, postala je deo Evropskog foruma mladih“, rekao je ministar Udovičić.

Prema rečima ministra, zagovarački proces za prepoznavanje i priznanje omladinskog rada i radnika će se nastaviti, kao i prepoznavanje i vrednovanje neformalnog obrazovanja stečenog u omladinskom radu, aktivniji rad sa mladima iz osetljivih grupa, aktivna uloga u procesu evrointegracija naše zemlje kroz aktivnosti u omladinskom i sportskom polju, pre svega kroz doprinos osnivanju agencije za ERAZMUS+ program.

,,Zalagaćemo se i za unapređenje saradnje, mobilnosti, aktivizma i informisanosti mladih na regionalnom nivou kroz osnivanje Unije mladih Zapadnog Balkana i daćemo doprinos predsedavanju Republike Srbije Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju u 2015. godini. Svesni smo da dodatne napore treba da preduzmemo na polju uspostavljanja sistema redovnog i transparentnog monitoringa i evaluacije sprovođenja omladinske politike, podržaćemo izgradnju lokalne infrastrukture namenjene mladima kroz razvoj usluga omladinskih klubova i centara. Stavićemo poseban fokus na podršku zapošljavanju mladih i omladinskom preduzetništvu, trudićemo se da im maksimalno olakšamo proces tranzicije iz sveta obrazovanja na tržište rada. Dugoročni prioritet nam ostaje uključivanje svih zainteresovanih mladih u konsultativne procese na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, dalja depolitizacija upravljanja nacionalnim i lokalnim Savetima za mlade i lokalnim kancelarijama za mlade, bolja koordinacija lokalnih politika i jačanje kapaciteta državnih zvaničnika za probleme i potrebe mladih“, zaključio je Udovičić.

Predstavnici Saveta Evrope pohvalili su činjenicu da je predstavljanju Izveštaja delegacija Ministarstva omladine i sporta prisustvovala u najjačem sastavu – ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, državni sekretar za omladinu Nenad Borovčanin i pomoćnik ministra za omladinu Snežana Klašnja – što svakako pokazuje spremnost Vlade da se bavi teškim i ozbiljnim pitanjima u vezi sa omladinom.

Top