Međunarodni forum protiv govora mržnje - zapažen nastup delegacije Srbije za budućnost evropske kampanje  

Aleksandra Knežević, koja je i predstavnica Srbije u radnoj grupi Saveta Evrope, u govoru je naglasila i da je kampanja protiv govora mržnje neophodni deo svakodnenice u borbi za ljudska prava i tolerantnije društvo. Više od 250 aktivista, predstavnika vladinog i nevladinog sektora, istraživača i članova nacionalnih komiteta za borbu protiv govora mržnje do kraja nedelje učestvuje na završnoj godišnjoj konverenciji evropske kampanje kako bi pospešili borbu protiv mržnje u savremenoj Evropi, posebno u vezi sa aktuelnim sukobima, manjinskim pravima i jednakošću polova. Ciljevi ovogodišnje završne koferencije su i umrežavanje aktivista kampanje i dodatno promovisanje ljudskih prava u realnom i u virtuelnom svetu. Forum je organizovan u sklopu predsedavanja Azerbejdžana Komitetom ministara Saveta Evrope, a pod pokroviteljstvom Saveta Evrope i Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta ove zemlje. Forum su svečano otvorili predstavnici kancelarije Predsednika Republike Azerbejdžan, ministara spoljnih poslova i omladine i sporta Azerbejdžana, predstavnik Kancelarije Saveta Evrope u Azerbejdžanu, predstavnik NAYORE, kao i Rui Gomeš ispred Direktorata za demokratsko gradjanstvo i participaciju i Aleksandra Knežević, izabrana predstavnica Zajedničkog odbora za mlade Saveta Evrope. Aktivnosti Republike Srbije usmerene na borbu protiv govora mržnje, diskriminacije i netolerancije biće predstavljene kako kroz izlaganje Aleksandre Knežević u svečanom delu Foruma i promotivnim info pultom, tako i kroz nekoliko panela i radionica koje vode članovi Nacionalnog komiteta za borbu protiv govora mržnje Republike Srbije. Međunarodni Forum protiv govora mržnje se od 1. do 5. oktobra održava u Gabali, Azerbejdžan.

Top