Međunarodni dan mladih

Generalna skupština UN prihvatila je 1999. godine preporuku Svetske konferencije ministara zaduženih za omladinu da se 12. avgust proglasi za Međunarodni dan mladih. Tema Međunarodnog dana mladih na globalnom nivou ove godine je "Transformacija obrazovanja “.

Prepoznajući posebnu i važnu ulogu mladih u društvu, Ministarstvo omladine i sporta svojim radom pokazalo je kako je za nas DAN MLADIH svaki dan, tako što radimo na stvaranju uslova za kvalitetniji život mladih u Srbiji. Svojim aktivnostima iz dana u dan dokazujemo da mislimo na mlade svih 365 dana u godini, i da ćemo nastaviti da sistematski i kontinuirano ulažemo u njihov razvoj.

U skladu sa tim opredeljenjem ministar omladine i sporta Vanja Udovičić danas je potpisao ugovore sa predstavnicima lokalnih samouprava i udruženjima za realizaciju 66 projekata usmerenih ka ostvarivanju svih devet ciljeva Nacinalne strategije za mlade. Ministarstvo omladine i sporta obezbedilo je preko 143 miliona dinara za ove projekte kojima će biti obuhvaćeno preko 38.000 mladih.

Kroz projekte usmerene ka stimulisanju različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih planirano je da se uključi skoro 8.700  mladih.

„Imam posebnu čast i zadovoljstvo da Vam čestitam Vaš dan, Međunarodni dan mladih. Naša zemlja ima čime da se ponosi, a to ste vi, najvredniji resurs i kapital, sa svojom energijom, znanjemi snagom. Želim da ostvarite snove  u svojoj zemlji  i  da razvijate potencijale na ličnu i društvenu dobrobit a mi ćemo nastaviti da nagrađujemo vaš trud, znanje i uspehe.“, istakao je ministar Udovičić.

Ministarstvo omladine i sporta ima uspostavljene osnovne mehanizme za aktivno učešće mladih u društvu, kroz rad saveza, udruženja mladih, udruženja za mlade, kancelarija za mlade na lokalnom nivou i  omladinskih klubova. To je mreža od preko 1.600 aktera koji deluju širom Srbije i na njenoj održivosti rade ministarstva, lokalne samouprave, civilni i privatni sektor.  Trenutno na lokalnom nivou, uz podršku ministarstva aktivno je 136 kancelarija za mlade a kroz opremanje i izgradnju i rad  113  omladinskih klubova i teretana na otvorenom/malih sportskih terena stvoreni su uslovi za kvalitetno provođenje slobodnog  vremena, razvijanje zdravih stilova života, aktivno učešće mladih u društvu, korišćenje i kreiranje kulturnih sadržaja, neformalno obrazovanje i informisanje prilagođeno potrebama mladih a glas mladih se čuje i kroz rad Savet za mlade, savetodavnog tela Vlade.

Kroz ostale projekte, usmerene ka realizaciji ciljeva Nacionalne strategije za mlade, skoro 10.000  će biti uključeno u aktivnosti koje promovišu zdrave i bezbedne stilove života i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. U cilju podsticanja volonterizma i aktivnog učešća mladih u društvu, u programu Mladi su zakon učestvovaće preko 1400 volontera koji će pokloniti oko 50.000 volonterskih sati u unapređenje 150 lokalnih zajednica u Srbiji.

Fond za mlade talente na godišnjem nivou podrži preko 3.400 najboljih srednjoškolaca i studenata. U predhodnom periodu preko Fonda je dodeljeno skoro 28.000 nagrada i stipendija u ukupnom iznosu od preko 7,5 milijardi dinara.

Ovi i još puno drugih rezultata na najbolji način pokazuju da Ministarstvo omladine i sporta uspešno radi i radiće na tome da mladima stvori uslove u kojima oni neće osetiti potrebu da napuste Srbiju, već da upravo ovde rade, osnivaju porodice, ostvare sopstvene potencijale i snove, pružajući sebi, svojoj porodici i svojim najbližima sve ono što je potrebno mladoj osobi u savremenom svetu.

Top