Literarni konkurs "Šta proširena EU znači za vas"

Ovu godinu obeležavaju dve bitne godišnjice koje su poslužile kao povod za osvrt na ostvarena dostignuća u procesu evropskih integracija do sada: prošlo je 100 godina od početka Prvog svetskog rata i 10 godina od najvećeg proširenja Evropske Unije, budući da je 2004. godine EU pristupilo 10 novih država. EU perspektiva je danas otvorena Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Islandu, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj. S tim u vezi, Evropska komisija raspisala je literarni konkurs „Šta proširena EU znači za vas?“. Radovi treba da budu dužine do 700 reči, u formi članka ili serije do 3 blog-posta i treba da se fokusiraju na pitanja šta današnja EU sa 28 članica može da nauči iz prošlosti, a što bi mogla da iskoristi za poboljšanje sopstvene budućnosti, kao i šta za učesnike zapravo znači proširena EU. Pravo učešća na konkursu imaju državljani zemalja-članica EU, kao i država-kandidata za članstvo i potencijalnih kandidata iz Jugoistočne Evrope. Učesnici na konkursu treba da imaju između 15 i 25 godina i prijave mogu da podnesu na nekom od zvaničnih jezika EU ili država kandidata za članstvo i potencijalnih kandidata iz Jugoistočne Evrope. Prijave treba da budu poslate na write@media-consulta.com ili prijavljene putem stranicewww.facebook.com/EUenlargement, gde su date jasne instrukcije u vezi sa apliciranjem. Rok za prijavu je 11. maj 2014. godine.
Top