Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Tekst konkursa i konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.
Top