Klašnja: Regionalna kancelarija za saradnju mladih uslov za bezbedniji Balkan

Otvarajući skup, pomoćnik ministra omladine i sporta Snežanja Klašnja je podsetila da su upravo za vreme konsekutivnog predsedavanja Švajcarske i Srbije mladi stavljeni na vrh agende kako OEBS-a, tako i zemalja-učesnica Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju.

Nabrajajući rezultate, ona je navela da je 57 omladinskih ambasadora razvilo Akcionini plan za mlade, da su imenovani specijalni predstavnici predsedavajućeg za mlade i bezbednost, a da je na Ministarskom savetu usvojena Deklaracija o mladima.

Obraćajući se učesnicima, Klašnja je naglasila da se Srbija kao predsedavajuća OEBS-om trudila da sopstvenim aktivnostima motiviše ostale članice i kao primer izdvojila set radionica održanih širom zemlje, na kojima su mladima približene vrednosti i osnovni principi rada ove organizacije.

SK_OSCE "Predsedavanje OEBS-om smo iskoristili da intezivnije komuniciramo sa mladima sa lokala i da omladinu uključimo u rešavanje svakodnevnih izazova sa kojima se sreću u oblasti bezbednosti", istakla je Klašnja.

Prema njenim rečima, Evropa se danas sreće sa novim izazovom – rastućim talasom radikalizma i ekstremizma, zbog čega su upravo to centralne teme dvodnevne konferencije mladih ambasadora.

“Srbija preduzima sve moguće napore da se region i Evropa učine bezbednijim i mirnijim za život i osnivanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih doprineće stabilnosti, bezbednosti i napretku Balkana”, zaključila je pomoćnik ministra Klašnja.

Predsedavanje Srbije OEBS-u, zajedno sa svojim specijalnim predstavnicima za mlade i bezbednost, organizuje 3. i 4. septembra međunarodnu konferenciju „Raditi sa omladinom za omladinu: Zaštita od radikalizacije“.

Konferencija je posvećena jednoj od gorućih tema današnjice – radikalizaciji omladine, odnosno načinima da se potencijali OEBS-a, pogotovo njegov krosdimenzionalni pristup bezbedonosnim pretnjama, upotrebe u prevenciji i borbi protiv radikalizacije mladih

Top