Katalog radnih mesta i zvanja u javnom sektoru

Drugi nacrt je pripremljen nakon razmotrenih svih sugestija i komentara koje su u periodu javnih  konsultacija od avgusta do novembra dostavljeni Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i resornim ministarstvima. Ovim putem MDULS želi i da se zahvali svima koji su im se obratili i uključili u ovaj proces, jer su time doprineli izradi kvalitetnijeg dokumenta.

Pozivamo sve zainteresovane u resoru sporta da i dalje dostavljaju svoje komentare, predloge i sugestije pisanim putem na adresu reformauprave@mduls.gov.rs do 25. januara 2016. godine.

Molimo Vas da komentare šaljete sa naznakom da se sugestije i primedbe odnose na resor sporta.

Takođe, MDULS moli da pre nego što se  pošalju sugestije i komentari, da se pročitaju Smernice za izradu kataloga, kao i najčešće postavljena pitanja u odeljku "Pitanja i odgovori" na sajtu MDULS.

Top