Kako prepoznati kompetncije stečene u omladinskom radu?

 Ovaj važan proces se odvija u okviru projekta "Uz dobar alat, veština je zanat", koji sprovodi Nacionala asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR), a finansiraju ga  USAID - projekat Održivog lokalnog razvoja i Ministarstvo omladine i sporta.

Pomoćnik ministra za omladinu Snežana Klašnja istakla je da  mladi kroz aktivnosti u omladinskom radu imaju priliku da steknu iskustvo, znanja i veštine koje se mogu primenti u svetu rada. Zato je važno da se  na ovaj način stečene kompetencije sistemazuju u jedinstveni okvir, koji će im olakšati aktivno traženje posla.

Top