Jedinstvena konferencija u regionu „Gde su mladi u Agendi 2030?“

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić prisustvovao je danas u Beogradu na konferenciji o ciljevima održivog razvoja „Gde su mladi u Agendi 2030?“, koju  je organizovalo Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa UNFPA (Populacioni fond Ujedinjenih nacija). Konferenciji su prisustvovali i direktorka UNFPA Doina Bologa, kao i direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lo.

Od usvajanja Agende 2030, poznate pod nazivom Ciljevi održivog razvoja do 2030. godine,  koju su usvojile države članice Ujedinjenih nacija u septembru 2015. godine, Republika Srbija je među prvim državama formirala telo za sprovođenje Agende 2030., ali i obrazovala Međuresornu radnu grupu za sprovođenje Agende UN o održivom razvoju do 2030. godine.

Jedan od zadataka ovog tela je da upravo u saradnji sa nadležnim ministarstvima prati sprovođenje Agende 2030 i aktivno radi na svih 17 ciljeva (169 podciljeva) a da se do 2030. godine prevashodno smanji siromaštvo, posledice klimatskih promena i nejednakosti među ljudima.

Organizacije civilnog društva u Srbiji su se pre tri godine uključile u konsultativni proces pripreme Agende 2030. Uloga omladinskog sektora jako bitna za ostvarivanje ciljeva do 2030. godine, stoga je danas i organizovana ova nacionalna konferencija na kojoj  je prisustvovalo 150 predstavnika omladinskih udruženja i kancelarija za mlade, kao i međunarodni donatori i predstavnici UN programa i agencija.

Ministarstvo omladine i sporta je i pre donošenja Agende 2030, podržavalo finansijski projekte iz oblasti zapošljavanja i zapošljivosti mladih, obrazovanja, zdravlja, bezbednosti, socijalne uključenosti i učešća mladih.

„U periodu od 2014. do danas preko Fonda za mlade talente je nagrađeno i stipendirano 8.601 učenik srednjih škola i studenata za studije u zemlji i inostranstvu i za te namene je utrošeno preko 2 milijarde dinara. Finansirali smo 103 projekta iz oblasti zapošljavanja i zapošljivosti mladih u vrednosti od preko 220 miliona dinara, kao i 59 projekata iz oblasti zdravlja i bezbednosti mladih u vrednosti od preko 50 miliona dinara“, istakao je Udovičić.

„Ovo je jedinstvena konferencija u regionu koja doprinosi sprovoveđnju ciljeva Agende i veliko mi je zadovoljstvo da istaknem da je Srbija mnogo ispred drugih u radu sa mladima i dostignućima u toj oblasti“, istakla je direktorka UNFPA Doina Bologa.

„Vlada Republike Srbije je aktivno podržala ciljeve i oformila telo za rad u skladu sa prioritetima. Srbija se posvetila implementaciji Agende 2030 u kontekstu uključenja mladih u rad“, rekao je direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji Mišel Sen-Lo.

Ministar Udovičić je poručio da je ubeđen da će u Srbiji u narednom periodu biti puno zajedničkih aktivnosti, omladinskih treninga, obuka, volonterskih akcija i projekata koji će doprineti boljoj informisanosti, aktivizmu, mobilnosti i zapošljivosti mladih, i da naša podrška u svemu tome neće izostati.

 

Top