Javni konkurs za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora - Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA:

 

  1. Javni konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade

Rok za dostavljanje predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursu

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi, pod uslovom da su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi ovo ministarstvo.

  Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, kao i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 335.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 71 64 ili putem elektronske pošte na adresu:

omladina@mos.gov.rs

Top