Javne tribine o Predlogu nacionalne strategije razvoja sporta

Učesnici u javnoj raspravi su predstavnici državnih organa, krovnih nevladinih organizacija, kao i svi zainteresovani subjekti, pravna i fizička lica koja učestvuju u sistemu sporta.

Javnu raspravu o Predlogu strategije organizuje Ministarstvo omladine i sporta, putem interneta i putem javnih tribina. Javne tribine se organizuju u saradnji sa gradovima/opštinama, Sportskim savezom Srbije, Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu i teritorijalnim sportskim savezima.

Javne tribine biće organizovane u:

  • Somboru, 19. avgusta 2014. godine u 11.00 časova u sali Skupštine grada Sombora, Trg Cara Uroša 1
  • Kragujevcu, 21. avgusta 2014. godine u 12.00 časova u sali Skupštine grada Kragujevca, Trg slobode 3
  • Nišu, 25. avgusta 2014. godine u 12.00 časova u sali Skupštine grada Niša, Ulica 7. jula 2
  • Novom Sadu, 27. avgusta 2014. godine u 10.00 časova godine u sali Skupštine AP Vojvodine, Vladike Platona bb
  • Beogradu, 29. avgusta 2014. godine u 09.00 časova u sali Gradske  opštine Stari grad, Makedonska 42

Tim Ministarstva predvodiće u Novom Sadu i Beogradu ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. Pored njega biće prisutni i državni sekretar za sport Predrag Peruničić, pomoćnik ministra za sport mr Dragan Atanasov, koji će biti prisutni i u ostalom opštinama/gradovima.

 Po okončanju javne rasprave, Ministarstvo će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravii konačnu verziju Predloga nacionalne strategije razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014. - 2018. godine i akcionog plana za njenu primenu, za razmatranje i odlučivanje na sednici Vlade Republike Srbije. Očekuje se usvajanje nacionalne strategije u poslednjem kavratlu ove godine.

Top