Dodela nagrade „Mladi Evropljanin 2015. godine“

Pored titule „Mladi Evropljanin 2015. godine“, dobitniku sledi i nagrada u iznosu od 5.000 evra, koja se može iskoristiti za lično usavršavanje kroz mentorski rad sa članovima Evropskog parlamenta ili za finansiranje projekta koji će promovisati evropske vrednosti i/ili značaj evrointegracija.

Pobednika konkursa odabraće komisija sastavljena od predstavnika Evropskog parlamenta, Evropskog parlamenta mladih, Evropske komisije i Švarckof fondacije „Mlada Evropa“.

Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2014 godine. Više informacija, kao i aplikacioni formular možete pronaći na adresi: http://polls.eyp.org/young-european-of-year-nomination-form.

Top