Delegacija Kirgistana u poseti Ministarstvu omladine i sporta

Inicijativa za posetu delegacije iz Kirgistana je došla preko predstavništva GIZ-a a na osnovu preporuke za postignute rezultate Srbije u oblasti omladinske politike. Prilikom posete Ministarstvu omladine i sporta predstavljeni su rad i dostignuća Ministarstva omladine i sporta, kao i Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Fond za mlade talente, Kirgistan

Domaćini delegaciji iz Kirgistana, ispred Ministarstva omladine i sporta, bili su Vesna Vidojević, ispred Odseka za strateške, normativne i analitičke poslove u Sektoru za omladinu, koja je goste upoznala sa osovnim aktivnostima Ministarstva omladine i sporta iz oblasti omladinske politike, dok je Miloš Radosavljević, rukovodilac Fonda za mlade talente, prisutne upoznao sa rezultatima i dostignućima Fonda za mlade talente Republike Srbije i programima podrške mladim talentima.

Fond za mlade talente, Miloš Radosavljević, Kirgistan

Tokom dvočasovnog srdačnog i prijateljskog razgovora razmenjena su iskustva u pogledu podrške mladima i primerima dobre prakse, a mlade kolege iz Kirgistana su se posebno interesovale o iskustvima u strateškom planiranju i implementaciji omladinske politike na lokalnom nivou, kao i u vezi sa strateškim okvirom i zakonodavnim rešenjima kojima su regulisani položaj i uloga mladih u Srbiji.

Top