Crta pod 7.500 - Završen rok za evidencione prijave

Novembar 22. dan kada je na stolu u kabinetu Vanje Udovičića, ministra omladine i sporta Srbije stajalo čak 7500 (od ukupno 8500) evidencionih prijava klubova, sportskih saveza i drugih sportskih subjekata. Na zajedničkoj debati pre dva meseca, prvoj koju je Ministarstvo u novom sazivu organizovalo, sve sportske institucije još jednom su zamoljene su da obave svoj deo posla i dostave „lične karte“. U tom trenutku, manje od polovine je ispunilo zahtev. U jučerašnjem danu brojka je oko 90 procenata. Preostalih 1000 koji nisu učinili, prema Zakonu o sportu, biće isključeni iz sistema takmičenja o čemu je MOS obavestilo sve granske saveze. Ovo je prvi korak ka uvođenju reda u sistem sporta u Srbiji, na čemu će Ministarstvo omladine i sporta da insistira do kraja. Jasna pravila, poštovanje zakona i jednaki uslovi za sve, neophodni su kako bi srpski sportisti i sportski radnici konačno funkcionisali u uređenom i predvidivom sistemu što će da dovede do boljih uslova za rad, a samim tim i do boljih rezultata. Na ovu temu, Dragan Atanasov, pomoćnik ministra za omladinu i sport, za Sportski žurnal podrobno objašnjava... Koliko ste puta produžavali rok za podnošenje evidencionih prijava? - Rok za podnošenje prijava je bio 12. april 2012. godine i u tom roku je svoju obavezu izvršilo oko 4000 sportskih organizacija. Na inicijativu ministra Vanje Udovičića snimili smo i video uputstvo o popunjavanju prijava koje je postavljeno na sajtu ministarstva i Sportskog saveza Srbije. Da li ste zadovoljni činjenicom da je 90 odsto sportskih institucija podnelo „lične karte“, ili su ipak mogli svi s obzirom na tretman koji su dobili? - Lično, očekujem da će i tokom ovih dana, mada je rok istekao, evidencione prijave još pristizati i da samo mali procenat sportskih organizacija neće ispuniti ovaj zadatak. Da li možete da izdvojite ko je bio najažurniji u podnošenju prijava odnosno koji je razlog zašto preostalih 1000 nije podnelo iste, da li uopšte imate uvid? - Teško je reći ko je bio najažurniji jer se ova odredba zakona tiče svih sportskih organizacija, sportskih saveza, sportskih društava i sportskih centara. Međutim, moram da napomenem da u sportskim organizacijama uglavnom rade volonteri i da mnogi nisu znali da matične evidencije, a koje su ustanovljene novima Zakonom o sportu i koje vodio Zavod za sport i medicinu sporta i evidencione prijave, nisu isto. Kada kazna o isključenju iz takmičenja stupa na snagu shodno propisu Zakona o sportu? - Mi smo obavestili Nacionalne granske saveze koje kao država finansiramo, da obaveste svoje članice da već ovog vikenda sportske organizacije koje nisu izvršile svoju obavezu, neće moći da učestvuju u takmičenjima – zaključio je Dragan Atanasov, pomoćnik ministra. Koji je dalji plan MOS prema klubovima, savezima, sportskim subjektima koji nisu obavili svoju dužnost? - Posle zabrane takmičenja, sledi i poslednja mera, a to je brisanje iz odgovarajućeg registra sportskih organizacija svih onih koji nisu dostavili prijavu. Izvor: Sportski žurnal
Top