Cilj privatizacije u sportu je legalizacija poslovanja

"Privatizacija u sportu treba da bude sprovedena tako da pomogne reformu koja podrazumeva uvođenje poslovanja u toj oblasti u legalne tokove", rekao je danas ministar omladine i sporta Vanja Udovičić u Nišu. Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je inicijalni dijalog o procesu privatizacije u sportu, a prva rasprava održana je danas u Nišu. Udovičić je kazao novinarima da je cilj reforme u sportu da se odgovorno troši novac poreskih obveznika i da će biti pojačana kontrola na koji način se ulaže u sport na nivou lokalnih samouprava. On je rekao da su glavni problemi zemalja u Evropi nedolično ponašanje na sportskim manifestacijama, doping i nameštanje utakmica, kao i da je opredeljenje i naše zemlje da se bori protiv takvih pojava. Udovičić je rekao da će rasprave o svojinskoj transformaciji u sportu biti organizovane u svim većim gradovima, kao i da se Ministarstvo, baveći se predlogom izmena i dopuna Zakona o sportu i strategijom za naredni period, priprema za sprovođnje neophodnog procesa privatizacije. "Ne želimo da čekamo da nas na to neko prinudi, već želimo da blagovremeno uradimo taj posao koji se očekuje u procesu pregovora sa EU i usklađivanja naše regulative sa evropskom", napomenuo je Udovičić. On je dodao da se istovremeno krajnje obazrivo mora prilazi tom pitanju kako se ne bi činile greške.
Top