Borovčanin sa stipendistima Fonda za mlade talente na radionici MUP-a

“Srbija prepoznaje mlade i njihovu važnu ulogu u društvu. Mladi su sadašnjost i budućnost, resurs inovacija i pokretačka snaga i imajući ovo u vidu Ministarstvo omladine i sporta prepoznalo je neophodnost ostvarivanja kontinuiranog i sistematskog ulaganja u razvoj i uspostavljanje partnerskog odnosa mladih i države, i pokrenulo inicijativu za realizaciju radionice za stipendiste Fonda za mlade talente u Sektoru za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije MUP-a”, izjavio je državi sekretar za omladinu Borovčanin.

Pozdravljajući više od 50 najboljih studenata-stipendista Fonda, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije Slobodan Nedeljković naglasio je da radionica ima za cilj afirmaciju primene savremenih tehničko-tehnoloških rešenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova i podršku mladim talentima i njihovom daljem stručnom usavršavanju u Srbiji.

On je dodao kako će studenti imati priliku da vide neka rešenja iz oblasti elektronske uprave koja imaju za cilj da olakšaju građanima rešavanje zakonskih obaveza na savremen i bezbedan način bez odlaska u policijske stanice, primenu veb aplikativnog razvoja i razvoja aplikacija na mobilnim uređajima za pristup podacima i informacijama koje se nalaze u evidencijama MUP-a.

Prikazana je primena savremenih tehnoloških rešenja koja omogućavaju korišćenje prostornih podataka i praćenje lokacija mobilnih terminala koje koriste pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova za ostvarivanje sigurne i bezbedne komunikacije, putem TETRA digitalne radio mreže.

Studentima su predstavljene i mogućnosti i servisi nacionalne radio mreže TETRA, kroz primere iz prakse u kojima je pružana podrška u reagovanju u vanrednim i kriznim situacijama svim linija rada ministarstva, obezbeđivanjem brzog uspostavljanja pouzdanih komunikacionih kanala, a upoznali su i savremena analitička rešenja koja se koriste za analizu i izveštavanje u svim oblastima i na svim nivoima a koja se zasnivaju na primeni savremenih tehnologija i alata.

Predstavljeni su i mobilni komandno-kontrolni komunikacioni sistemi za nadzor i postupanje u obezbeđivanju javnog reda i mira i obezbeđivanje državne granice, kao i mobilna TETRA bazna stanica kao verijabilni deo TETRA mobilne radio mreže.

Realizovana je i poseta personalizacionom centru u kome se personalizuju sva identifikaciona dokumenta građana. Studenti su imali priliku da uz stručno vođenje obiđu sve celine od pripreme materijala do finalnog pakovanja i pripreme za distribuciju.

Realizovane su i posete elektronskom računskom centru kao centralnoj informacionoj lokaciji na kojoj se obezbeđuje kontinualna dostupnost 24/7 i korišćenje podataka i informacija iz evidencija u domenu nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova kao i TETRA komunikacionom centru kao centralnoj lokaciji za obezbeđivanje usluga i servisa za kontinualnu i bezbednu komunikaciju.

Sva prikazana rešenja olakšavaju rad policijskim službenicima, a u funkciji su borbe prtiv kriminala, kontrole državne granice i drugih policijskih poslova – povećanja stepena bezbednosti građana Republike Srbije.

Radionici za stipendiste Fonda za mlade talente pod nazovom «Nove informaciono komunikacione tehnologije i njihova primena u MUP RS» organizovanoj prisustvovalo je preko 50 studenata sa različitih visokoobrazovanih institucija iz zemlje i inostranstva.

Top