Pomoć stipendistima Fonda za mlade talente u nastavku obrazovanja i daljem stručnom usavršavanju

Kao jedan od vidova podrške mladima sa izuzetnim postignućima, Vlada je Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15) osnovala Fond za mlade talente avgusta 2008. godine u okviru Ministarstva omladine i sporta. Za finansiranje podrške mladim talentima kroz nagrađivanje, stipendiranje i usavršavanje učenika i studenata, sredstva u budžetu Republike Srbije obezbeđuju se u okviru budžetskog Fonda za mlade talente koji je Vlada osnovala za te namene u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. Osnovni ciljevi Fonda su pružanje podrške u finansiranju školovanja i usavršavanja mladih talenata kroz godišnje konkurse i saradnja sa najznačajnijim institucijama, kompanijama i ustanovama u Republici Srbiji radi profesionalnog usavršavanja stipendista Fonda. Fond za mlade talente svojim stipendistima omogućuje niz dodatnih aktivnosti i pogodnosti u cilju podrške u školovanju i stručnom usavršavanju. Fond je od 2008. godine do danas potpisao Sporazume o saradnji sa više od 20 kompanija i institucija u Republici Srbiji u cilju organizovanja radionica, stručnih praksi i zapošljavanja stipendista Fonda. Ostvarena je saradnja sa sledećim kompanijama i institucijama: Narodna biblioteka Srbije, Srpska akademija nauka i umetnosti, Microsoft, Peksim fondacija, Piraeus bank, Erste bank, NIS a.d. Novi Sad, Fiat Automobili, Telekom Srbija, Zepter, ASSECO SEE, Francuski institut u Srbiji, Francuska ambasada u Srbiji, Politika novine i magazin d.o.o, Kon Tiki, Telenor, Srpska asocijacija menadžera, Britansko – srpska privredna komora, Američko – srpska privredna komora, MK grupa itd. U 2010. godini stipendije i nagrade Fonda za mlade talente dobile su ime „Dositejaˮ po velikom prosvetitelju i reformatoru Dositeju Obradoviću. Fond za mlade talente ima veliku bazu podataka sa objedinjenim podacima stipendista i nagrađenih učenika koja se redovno ažurira. Fond takođe, učestvuje na sajmovima stipendija i sajmovima za zapošljavanje koji se održavaju tokom godine, predstavnici Fonda promovišu stipendije kao i uspostavljanje saradnje sa vodećim kompanijama i institucijama u cilju omogućavanja stručne prakse stipendistima i eventualnog zapošljavanja.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 338) Fond za mlade talente Republike Srbije Koordinator Radne grupe Fonda za mlade talente Jelena Praizović Telefon: 011/311-0785 (od 9 do 12 časova), El. pošta: fond@mos.gov.rs

Korisni linkovi - http://www.mos.gov.rs;  http://www.fondzamladetalente.rs/

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Odluka o obrazovanju Fonda za mlade talente („Službeni glasnik RS”, br. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 i 59/15)

Top