Podrška lokalnim samoupravama u izradi i implementaciji lokalnih akcionih planova za mlade

Od 2009. godine do danas Ministarstvo omladine i sporta je kroz direktno finansiranje i saradnju sa međunarodnim donatorima i drugim partnerima, podržalo proces lokalnog planiranja čiji se rezultat ogleda u preko 140 izrađenih i usvojenih lokalnih akcionih planova za mlade, od kojih je u 2018 godini na snazi 90. Svake godine Ministarstvo omladine i sporta raspisuje konkurse za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata jedinica lokalnih samouprava za sprovođenje lokalnih akcionih planova za mlade.

Gde i kako - Ministarstvo omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, (Palata Srbija, istočno krilo, treći sprat, kancelarija broj 306) Grupa za saradnju sa udruženjima i kancelarijama za mlade. 

Korisni linkovihttp://www.mos.gov.rs/

Pravni osnov - Zakon o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11), Nacionalna strategija za mlade za period od 2015. do 2025. godine („Službeni glasnik RS”, broj 22/15)

Top