Вести

Datum: 06.11.2014

Potencijalnim ponuđačima za JN 25/2014

Datum: 31.10.2014

Javna nabavka male vrednosti - Usluga štampanja reprezentativnog materijala za potrebe Ministarstva

Datum: 27.08.2014

Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku dobara – nabavka poklona, za partiju II

Datum: 08.08.2014

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke - ORN: 45212000

Datum: 15.07.2014

Javna nabavka - pokloni i nagrade

Datum: 07.05.2014

Javna nabavka tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj

Datum: 23.04.2014

Javna nabavka pranje vozila

Datum: 16.04.2014

Javni poziv za prijavu jednica lokalnih samouprava za učešće u projektu

Datum: 03.04.2014

Javna nabavka - održavanje i popravka računarske opreme

Datum: 01.04.2014

Javna nabavka - Pres kliping


Stranica 17 od 19
Top