Информатор о раду

Информатор о раду Министарства омладине и спорта је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС" број 65/2010).

Информатор је објављен у мају 2008. године, а последњи пут ажуриран 1. октобра 2016. године.

Информатор о раду доступан је јавности у електронском облику.

Информатор о раду, октобар 2016  (word)        ћирилица    латиница
Информатор о раду, октобар 2016  (pdf)           ћирилица    латиница

Штампана верзија информатора у виду брошуре и каталога не постоји, али се заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст информатора, уз накнаду нужних трошкова штампања.

Финансијска средства за 2015. годину Захтев за приступ информацији од јавног значаја  

Назад