Grupa za pravne poslove, međunarodnu saradnju i harmonizaciju propisa sa pravom EU

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata „Srbija“, istočno krilo, prizemlje, kancelarija broj 18), Beograd
Telefon: 011 311 75 92 , 301 4018
Faks: 011 311 75 51
Šef grupe Tatjana Naumović
tatjana.naumovic@mos.gov.rs

Grupa za pravne poslove i harmonizaciju propisa sa pravom EU obavlja poslove koji se odnose na: pripremu propisa iz delokruga Sektora; pripremu mišljenja o primeni zakona i drugih propisa iz oblasti sporta, kao i mišljenja o predlozima i nacrtima akata koje pripremaju druga ministarstva, sa stanovišta delokruga Sektora; sprovođenje bilateralnih i multilateralnih programa saradnje u oblasti sporta; analizu usklađenosti propisa iz oblasti sporta sa propisima Evropske unije; usklađivanje propisa iz delokruga Sektora sa standardima Saveta Evrope i preuzetim obavezama iz pristupanja u članstvo Saveta Evrope; stipendije, nacionalna priznanja i nagrade u oblasti sporta; realizaciju stipendija, sportskih nagrada i priznanja; praćenje stanja i izradu analiza, informacija i obaveštenja iz delokruga Grupe i druge poslove iz delokruga Grupe.

Nazad