Јачање капацитета локалних координатора канцеларија за младе

Један од важних механизама за ефикасно подстицање развоја омладинске политике на локалном нивоу чине локалне канцеларије за младе. Стога je било неопходно створити предуслове, односно, успоставити сарадњу са јединицама локалне самоуправе ради њиховог активног укључивања у овај процес кроз формирање канцеларија за младе, именовање локалних координатора, формирање локалних Савета за младе и даље, стварања локалних акционих планова за младе. Tоком седам година, Министарство је финансирало 426 пројеката локалних самоуправа намењених подизању капацитета канцеларија за младе, изради и спровођењу локалних акционих планова за младе а за те сврхе издвојено је више од 227 милиона динара. Министарство је организовало више семинара за изградњу капацитета координатора локалних канцеларија за младе. У циљу пружања помоћи јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу а у складу са Законом о младима, Министарство је у оквиру ГИЗ пројекта ,,Системска подршка институцијама које се баве младима” припремило брошуру „Смернице за спровођење Националне стратегије за младе на локалном нивоу/Стандарди рада канцеларије за младе и компетенце координатора”.

Где и како - Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 306) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе; Руководилац групе: Зорица Лабудовић; Контакт особа: Јелена Матић; Телефон: 011/313-0918, тел/факс: 011/311-1966; Eл. пошта: zorica.labudovic@mos.gov.rs; odsekzasaradnjusamladima@mos.gov.rs 

Корисни линкови - www.mos.gov.rs; www.mos.gov.rs/mladisuzakon

Правни основ - Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године („Службени гласник РС”, број 22/15)

Назад

Услуге