Финансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе и активности планираних Акционим планом за њено спровођење

На основу Закона о младима („Службени гласник РС”, број 50/11) и Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16), Министарство финансира програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора који су усмерени ка остваривању циљева Националне стратегије за младе и активности планираних Акционим планом за њену примену.

Финансирање или суфинансирање програма и пројеката врши се на основу јавног конкурса, у складу са средствима утврђеним у буџету Републике Србије за финансирање јавног интереса у областима омладинског сектора.

Текст конкурса се објављује у најмање једном од дневних листова који излазе на територији целе Републике Србије, као и на званичној интернет презентацији Министарства, а саставни део сваког конкурса чине Смернице које утврђује Министарство и које се објављују на званичној интернет презентацији Mинистарства.

Право да конкуришу за доделу средстава за финансирање или суфинансирање програма и пројеката имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези, локалне самоуправе и установе, научноистраживачки институти и друга правна лица са седиштем у Републици Србији уколико испуњавају услове из члана 22. Закона о младима.

Министар, у складу с прописима којима се уређује државна управа, решењем образује посебну радну групу - Комисију за стручни преглед поднетих предлога програма и пројеката за финансирање, на чији предлог утврђује који ће се програми и пројекти од јавног интереса у областима омладинског сектора финансирати или суфинансирати из средстава буџета Републике Србије.

Министарство на званичној интернет презентацији објављује списак свих учесника у поступку, одобрених програма и пројеката, са износом одобрених средстава.

Где и како

Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, (Палата Србија, источно крило, трећи спрат, канцеларија број 311) Група за сарадњу са удружењима и канцеларијама за младе Руководилац групе Зорица Лабудовић Контакт особа: Адана Нововић Телефон: 011/311-3319, тел/факс: 011/311-1966 Eл. пошта: zorica.labudovic@mos.gov.rs; adana.novovic@mos.gov.rs

Корисни линкови

www.mos.gov.rs

Правни основ

Закон о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16)

Назад

Услуге