Канцеларија за младе Смедеревска Паланка

Kaнцеларија за младе Смедеревка Паланка

Координатор канцеларије за младе:

Драган Вујановић

Адреса: 

Трг Хероја 1, 11420 Смедеревска Паланка

e-mail:

kancelarijazamlade.sm.palankа@gmail.com

Teлефон:

026/311-279

Facebook:

www.facebook.com/pages/Kancelarija-za-mlade-Smederevska-Palanka