Конкурс за подизање капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, бр. 1/12) коју води Министарство омладине и спорта, и који доставе Министарству у прописаном року, предлоге пројеката на основу објављеног конкурса.

Рок за достављање пријава на конкрус је 22. август 2014. године.

Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

Конкурс за избор Ресурс центара у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих и промоције програма МЛАДИ СУ ЗАКОН

Конкурсна документација и резултати конкурса.

Kонкурс за подршку раду и умрежавање канцеларија за младе

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

Kонкурс за подршку промоцији европских могућности за младе

Конкурсна документација и резулатати конкурса.

 

Конкурс за подршку каријерном вођењу и саветовању младих

Конкурсна документација и резултати конкурса.

 

Стручна подршка изради Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године са Акционим планом од 2015. до 2017. године

Конкурс обустављен у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и изменема Плана извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину.

Стручна подршка спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији и изради Стратегије за период од 2015. до 2020. године са Акционим планом за период 2015.- 2016. година

Конкурс обустављен у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, бр. 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13) и изменема Плана извршења Министарства омладине и спорта за 2014. годину.

Конкурс за стручно – техничку подршку организацији међународне омладинске конференције

Конкурсна документација и резултати конкурса.

Конкурс за подизање капацитета удружења

Конкурсна документација и резултати конкурса.

Конкурс за подизање капацитета младих за активније укључивање у програме Европске уније и европске интеграције

Конкурсна документација и резултати конкурса

Конкурс за подршку промоцији европских могућности за младе

Конкурсна документација и резултати конкурса

Још чланака...

  1. Конкурс за подршку програмима којима се остварује јавни интерес у области омладинског сектора на локалном нивоу, а који се реализују у сарадњи удружења/савеза и канцеларија за младе
  2. Конкурс за подршку каријерном вођењу и саветовању младих
  3. Конкурс за спровођење циљева Националне стратегије за младе
  4. Конкурс за подршку раду и умрежавање канцеларија за младе
  5. Конкурс за избор Ресурс центара у циљу подстицања активизма и волонтеризма младих и промоције програма МЛАДИ СУ ЗАКОН
  6. Конкурс за реализацију и афирмисање међународне сарадње у областима омладинског сектора и суфинансирање програма и пројеката који се суфинансирају из средстава ИПА фондова и других међународних донатора
  7. Конкурс за стручно-техничку подршку подизању капацитета удружења за припрему (писање) пројеката и управљање пројектним циклусом
  8. Конкурс за стручно-техничку подршку подизању капацитета удружења младих за реализацију пројеката
  9. Конкурс за подизање капацитета удружења
  10. Конкурс за финансирање пројеката удружења младих у циљу подизања њихових капацитета