О програму

Циљ програма МЛАДИ СУ ЗАКОН и усклађеност са стратешким документима Министарства омладине и спорта:

 • У циљу промоције волонтеризма и пружања подршке младима да допринесу бољем животу у месту у коме живе, а имајући у виду да већи део популације волонтера чине млади, Министарство омладине и спорта је почетком 2010. године покренуло програм „МЛАДИ СУ ЗАКОН“ који се успешно реализује широм Србије већ четврту годину за редом.

 • Овај програм је важан допринос реализацији Нациноналне стратегије за младе и у складу је са Законом о младима када је у питању волонтеризам као јавни интерес у области омладинског сектора. Национална стратегија за младе предвиђа подстицање, организовање и вредновање волонтерског рада младих с циљем указивања на друштвене потребе за волонтерским програмима и добитима од волонтерског рада, али и обезбеђивање услова за волонтирањеу свим областима друштвеног живота.

 • Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је усмерен на подстицање активног учешћа и волонтерског ангажовања младих у циљу:

 1. мотивисања младих, стварања услова и активности за активно и креативно провођење слободног времена

 2. учествовања у уређењу јавних простора у којима млади проводе слободно време и/или организовања активности за младе у тим просторима

 3. промовисања солидарности и хуманости

 4. промовисања разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе

 5. промовисања здравих и безбедних стилова живота

 6. учествовања у акцијама заштите животне средине

 7. подстицања предузетничког духа код младих

 8. промовисања основних вредности ЕУ међу младима.

Резултати програма МЛАДИ СУ ЗАКОН до сада (за четири године реализације):

 • У сарадњи са искусним удружењима - Ресурс центрима у 26 округа Србије током овог програма за четири године реализације финансирана су 673 омладинска волонтерска пројекта (Омладински волонтерски пројекти су сви они који подстичу активизам младих и које млади спроводе волонтерски, а којису у складуса Законом о младима и Националном стратегијом за младе. Подактивностима које млади спроводе у омладинским пројектима подразумевају се „ad hoc“ волонтерске активности намењене младима старости од 15 до 30 година) реализована од стране удружења младих и неформалних омладинских група у износу од преко 50 милиона динара. Волонтерски пројекти су активно укључили младе људе у друштвене токове, дали допринос заједници и заштити животне средине, уређењу простора за квалитетно провођење времена, показали да су млади најбољи промотери солидарности и хуманости, разумевања и толеранције. Они су показали да млади реагују на проблеме у својој околини, да желе да се укључе и дају свој допринос њиховом решавању.

 • Током четири године реализације, програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је омогућио и да више од 1000 различитих удружења младих и неформалних удружења младих прође обуку за писање пројеката и управљање пројектним циклусом.

Резултати програма МЛАДИ СУ ЗАКОН у 2013. години:

 • У оквиру конкурса за финансирање омладинских волонтерских пројеката програма МЛАДИ СУ ЗАКОН ове године, који је трајао од 29. априла до 15. јуна 2013. године, 605 удружења младих/неформалних група поднело je своје пројектне идеје са циљем да подстакну активизам и волонтеризам у локалним заједницама широм Србије!

 • Обуке из  и управљања пројектним циклусом је организована у свих 26 округа за 446 удружења младих/неформалних омладинских група на оносву предлога Комисија Ресурс центара, у чијем саставу су поред представника Ресурс центара били и представници канцеларија за младе, представници медија, локалних институција и удружења.

 • Ове године кроз програм МЛАДИ СУ ЗАКОН (за који је Министарство омладине и спортаиздвојило 54 милиона динара) и уз подршку Ресурс центара у 26 округа Србије, 271 волонтерска група младих имаће прилику да уређује своје место и ствара услове за квалитетно провођење слободног времена младих, промовише солидарност, хуманост, разумевање, толеранцију и једнаке шансе за све младе, учествује у акцијама заштите животне средине, подстиче предузетнички дух код младих, промовише основне вредности ЕУ међу младима. Омладински волонтерски пројекти ће бити финансирани у укупном износу од скоро 18 милиона динара.

 • Омладински волонтерски пројекти (вредности између 40.000 и 100.000 дин) ће се реализовати у периоду 1.август –  1. новембар 2013. године.

 • Ресурс центри су задужени за техничко-стручну и финансијску подршку волонтерским групама током спровођења омладинских волонтерских пројеката.

Шта програм још укључује:

 • Обележавање  Међународног дана младих (12. августа) – Министарство омладине и спорта у сарадњи са Ресурс центрима, канцеларијама за младе, волонтерским групама и медијима из сваког округа организује истовремене јавне догађаје поводом обележавања Међународног дана младих на тему омладинског активизма. Сваки Ресурс центар у сарадњи са младима из свог округа осмишљава догађај поводом обележавања Међународног дана младих у свом округу. Ове године централна манифестација под слоганом „АКТИВИРАЈ СЕ И ТИ!“ организована је у Бањи Ковиљачи са циљем да се млади подстакну на организовање и да се укаже на важност омладинског активизма. Генерална скупштина Уједињених нација установила је Међународни дан младих 2000. године, а обележавање у Србији почело је после формирања Министарства омладине и спорта 2007. године.

 • Обележавање  Међународног дана волонтера (5. децембра) - Традиционално, поводом завршетка годишње реализације програма МЛАДИ СУ ЗАКОН и обележавања Међународног дана волонтера, Министарство омладине и спорта организује свечаност којој присуствују учесници програма: волонтерске групе, Ресурс центри, канцеларије за младе, као и локални, регионални и национални медији. Овај догађај укључује проглашење најбољих волонтерских пројеката у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН за ту годину, додељивање награда изабраним волонтерским групама, као и промоцију додатних могућности и програма који се баве волонтирањем на међународном, европском и националном нивоу. Традиционално, Делегације Европске уније у  Републици Србији подржава овај догађај и додатно награђује оне волонтерске иницијативе које посебно промовишу вредност ЕУ.

 • Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је постао препознатљив бренд Министарства омладине и спорта када је активизам и волонтеризам младих у питању. Будући да су локални медији у 26 округа Србије у потпуности упознати са овим програмом, као и да је по један представник локалних медија по сваком округу учествовао у избору најбољих пројеката, програм има велику подршку и промоцију путем локалних и регионалних медија.

Остали материјали:

Видео снимак о реализацији програма МЛАДИ СУ ЗАКОН током 2013. године, можете Погледати овде

Видео снимак о реализацији програма МЛАДИ СУ ЗАКОН током 2012. године, можете погледати овде

Видео снимак о реализацији програма МЛАДИ СУ ЗАКОН током 2011. године, можете погледати овде