Група за правне послове, међународну сарадњу и хармонизацију прописа са правом ЕУ

Адреса: Булевар Михајла Пупина 2 (Палата „Србија“, источно крило, приземље, канцеларија број 18), Београд
Телефон: 011 311 75 92 , 301 4018
Факс: 011 311 75 51
Шеф групе Татјана Наумовић
tatjana.naumovic@mos.gov.rs

  • Правни и административни послови / Марија Недељковић / 301 4017 / nedeljkovic@mos.gov.rs

Група за правне послове и хармонизацију прописа са правом ЕУ обавља послове који се односе на: припрему прописа из делокруга Сектора; припрему мишљења о примени закона и других прописа из области спорта, као и мишљења о предлозима и нацртима аката које припремају друга министарства, са становишта делокруга Сектора; спровођење билатералних и мултилатералних програма сарадње у области спорта; анализу усклађености прописа из области спорта са прописима Европске уније; усклађивањe прописа из делокруга Сектора са стандардима Савета Европе и преузетим обавезама из приступања у чланство Савета Европе; стипендије, национална признања и награде у области спорта; реализацију стипендија, спортских награда и признања; праћење стања и израду анализа, информација и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

Назад