ЕУ интеграције и међународна сарадња

Чиме се бави међународна сарадња Министарства омладине и спорта? Meђународна сарадња Министарства омладине и спорта се односи на унапређење сарадње и односа са другим државама и међународним организацијама, о питањима која се тичу омладине и спорта и превазилазе националне оквире. У оквиру Министарства омладине и спорта функционише Група за међународну сарадњу, која блиско сарађујући са другим организационим јединицама, реализује активности у овом домену. Активности на пољу међународне сарадње могу се поделити у билатералне активности и активности које се реализују са међународним организацијама/институцијама:

 

 1. Билатералне активности

Билатерална сарадња се реализује кроз размену информација, знања и искустава са институцијама и организацијама из области омладине и спорта, омладинске и спортске размене, као и размене стручњака различитих профила, реализацију заједничких пројеката у областима омладине и спорта, учешће на скуповима, семинарима, конференцијама и другим активностима на билатералном нивоу и слично. Додатни подстицај реализацији поменутих активности остварује се кроз потписивање билатералних споразума о сарадњи у областима омладине и спорта, који представљају институционални оквир за интензивирање и конкретизовање сарадње са одређеном земљом. Министарство омладине и спорта има потписане споразуме о сарадњи са надлежним органима Републике Албаније, НДР Алжир, Републике Азербејџан, Републике Белорусије, Босне и Херцеговине, Републике Грчке, Републике Индонезије, Републике Македоније, Републике Португал, Републике Српске, Републике Словачке, Републике Словеније, Републике Турске, Уједињених Арапских Емирата, Републике Украјине, Краљевине Холандије, Црне Горе. Низ споразума је пред самим потписивањем.

 

 1. Сарадња са међународним организацијама/институцијама
 • Европска унија
 • Савет Европе
 • Уједињене нације
 • Организација за европску безбедност и сарадњу
 • Друге међународне организације/институције

Европска унија

Министарство омладине и спорта даје активан допринос процесу евроинтеграција Републике Србије, кроз активности у оквиру Преговарачког поглавља 26 (ПГ 26) – Образовање и култура. С тим у вези, учествује у припреми Преговарачке позиције за ПГ 26 и предузима неопходне кораке у успостављању адекватне структуре за спровођење ЕУ програма за образовање, тренинг, омладину и спорт Еразмус+ на националном нивоу, што је услов за затварање ПГ 26. Такође, до краја године предвиђено је додатно подизање капацитета представника омладинског сектора за коришћење доступних фондова кроз Еразмус+ програм, и с тим у вези, биће организован Национални информативни дан и низ тренинга на локалу. Пажња се посвећује и промоцији спортске компоненте Еразмус+ програма, са циљем упознавања спортских организација са приоритетима Програма и модалитетима за коришћење истог, уз редовне активности које се тичу њиховог информисања и подизања капацитета. С тим у вези, до краја 2015. године биће одржан информативни дан на тему представљања спортске компоненте Еразмус+ различитим спортским субјектима. Поред учешћа у програму Еразмус+ и предузимања корака на успостављању адекватне структуре за његово спровођење у Републици Србији, Министарство тренутно спроводи (или је спровело) и следеће активности у вези са евроинтеграцијским процесима:

 • учешће у изради ЕУ Извештаја о младима – кроз Извештај, подаци из омладинске политике наше земље представљени су ЕУ чланицама;
 • Учешће у раду Еразмус+ комитета, тела Европске комисије које прати спровођење Еразмус+ програма на европском нивоу;
 • учешће у раду различитих подгрупа у склопу Отвореног метода координације.

Савет Европе

Министарство омладине и спорта активни је члан различитих тела у областима омладине и спорта ове међународне организације, а учествује и промовише све активности од значаја за омладинске и спортске актере које ова организација спроводи.

Омладински сектор

 • Република Србија активна је у Парцијалном споразуму о мобилности младих кроз европску омладинску картицу Савета Европе, чији је циљ унапређење мобилности младих.
 • Такође, Република Србија је активна у Парцијалном споразуму Центар Север-Југ и у склопу истог ће, уз подршку Савета Европе, у октобру 2015. године одржати националну конференцију „Глобално образовање у Србији“, са циљем да се кроз размене знања, искустава и примера добре праксе подстакне процес развоја глобалног образовања у Републици Србији.
 • Успешно је окончан процес акредитовања првог омладинског центра у Републици Србији по стандардима Савета Европе – Еколошког центра Радуловачки у Сремским Карловцима, који „ознаку квалитета“ Савета Европе званично носи од 1. јануара 2015.
 • Независни тим евалуатора Савета Европе реализовао је експертску мисију са циљем евалуације спровођења Националне стратегије за младе за период 2008-2014. године и припремио извештај који је представљен на националном и међународном нивоу, са препорукама за даљи развој омладинског сектора у Републици Србији.
 • Министарство омладине и спорта прикључило се европској кампањи Савета Европе за борбу против говора мржње на Интернету и међу првима иницирало националну кампању и приступило формирању Националног комитета за спровођење кампање за борбу против говора мржње на Интернету, а пружа подршку и кампањи „1 од 5“, коју у Републици Србији званично спроводи Инцест траума центар.

Спорт

 • Министарство омладине и спорта међу првима је потписало Конвенцију Савета Европе о манипулисању спортским резултатима током Конференције министара задужених за спорт (Швајцарска, 17-19. септембар 2014. године), обавезујући се тиме да ће Република Србија дати пуни допринос борби против манипулације и намештања мечева и залажући се за промоцију правих вредности у спорту.
 • У области спорта, Министарство омладине и спорта активно је на међународном нивоу у телима надлежним за спорт као што су ЕПАС  - Проширени Парцијални споразум за спорт и Т-РВ комитет оријентисан на борбу против насиља на спортским стадионима, те активно подстиче међународну сарадњу појединаца, клубова и савеза у области спорта.

Уједињене нације

Министарство омладине и спорта учествује у припреми и спровођењу пројеката са различитим агенцијама УН, као што су: Међународна организација за миграције - ИОМ, Међународна организације рада - ИЛО, Дечији фонд Уједињених нација - УНИЦЕФ, Развојни програм Уједињених нација - УНДП, итд. Такође, давало је допринос спровођењу Миленијумских циљева развоја УН, те учествовало у изради циљева одрживог развоја за период након 2015. године, у чијој ће реализацији такође играти значајну улогу. Успостављена је и активна сарадња са Унеском, не само кроз ангажман у оквиру Националне комисије за сарадњу са Унеском, већ и кроз учешће у свим доступним програмима и активностима ове агенције који се односе на области омладине и спорта (Програм партиципације, Програм младих професионалаца, Анти-допинг фонд, и др).

Организација за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС)

Министарство омладине и спорта активно учествује у председавању Републике Србије Организацијом за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и с тим у вези, септембра 2015. године организовало је конференцију “Радећи са младима за младе: заштита од радикализације“, која је окупила младе амбасадоре ОЕБС и друге актере од значаја за тему. Са поносом указујемо да су за време заједничког председавања Швајцарске и Србије млади по први пут уврштени у приоритете агенде. У претходном периоду урађено је много тога по овом питању – током јула 2014. године угостили смо конференцију „Модел ОЕБС“ омладинских амбасадора, а у склопу пројекта Кровне организације младих Србије „Председавање Србије ОЕБС-ом 2015. и улога младих“, који смо подржали заједно са Сталном мисијом ОЕБС у Републици Србији, након иницијалног тренинга у Сремским Карловцима, одржан је сет радионица са младима широм Србије. Захваљујући овим радионицама, великом броју младих приближене су вредности и основни принципи рада ОЕБС, а на овај начин младе смо укључили и у консултативни процес израде нове стратегије за младе за период 2015-2025, будући да су разматрани предлози и идеје за део стратегије који се односи на безбедност младих.

Сарадња са другим међународним организацијама и институцијама

Поред сарадње са Саветом Европе, Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Уједињеним нацијама, Министарство омладине и спорта сарађује и са Британски саветом, Програмом помоћи САД - УСАИД, Немачком организацијом за техничку сарадњу - ГИЗ, Европском тренинг фондацијом - ЕТФ, MANPOWER, Владама Краљевине Норвешке и Републике Италије, те низом других међународних субјеката од значаја, захваљујући чијој подршци се додатно развијају области омладине и спорта у Републици Србији. Теме у оквиру којих се одвија сарадња су: омладинско предузетништво, оснаживање канцеларија за младе, развој локалних акционих планова, изградња мини пич терена, итд.

ЕУ ИНТЕГРАЦИЈЕ

 1. УВОД: Приступање Европској унији

Европска комисија је у званучном мишљењу, које је 12. октобра 2011. године објављено у Бриселу, препоручила да се Републици Србији (РС) додели статус кандидата за чланство у Европској унији (ЕУ), те да се преговори о чланству отворе чим РС оствари напредак у дијалогу са Приштином. Марта 2012. године, РС је од Европског савета добила званичан статус кандидата за чланство у ЕУ. Одлуком Европског савета од 28. јуна 2013. године, почели су приступни преговори са РС. У уводној изјави РС на првој Међувладиној конференцији о приступању РС ЕУ, одржаној 21.1.2015. године, речено је да је циљ да РС буде у потпуности спремна да преузме обавезе из чланства у ЕУ до краја 2018. године, како би могла да постане чланица ЕУ почетком наредног буџетског периода. Другим речима, циљ РС је да има усаглашен законодавни и успостављен институционални оквир неопходан за примену правних тековина ЕУ и да затвори преговоре по већини преговарачких поглавља до краја 2018. године. Шеф преговарачког тима РС је проф. др. Тања Мишчевић. На седници Владе РС, одржаној 13. августа 2015. године, усвојено је Решење о именовању чланова Преговарачког тима за вођење преговора о приступању РС ЕУ, чиме су комплетиране све структуре потребне за вођење преговора са ЕУ. Преговарачки тим има 24 члана, међу којима су стручњаци из државне администрације, невладиног сектора, универзитетски професори, али и представници медија. Преговарачки тим учествује у изради преговарачких позиција за вођење преговора о приступању РС ЕУ и задужен је за вођење преговора о приступању, по свим поглављима и у свим фазама преговора. У оквиру Преговарачког поглавља 26 – образовање и култура (ПГ 26) разматрају се и питања омладне и спорта. Председник за ПГ 26 је проф. др Зоран Машић из Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а испред Министарства омладине и спорта чланови су С. Клашња и У. Зековић. Област образовање и обука, млади, спорт и култура je у примарној надлежности држава чланица ЕУ. У процесу придруживања ЕУ одржан је 20. фебруара 2014. године експланаторни, а 4. априла 2015. године билатерални скрининг за ово поглавље. Европска комисија је након билатералног скрининга препоручила отварање приступних преговора са РС у оквиру ПГ 26. Дана 22.5.2015. године, РС је добила позив да достави Преговарачку позивцију за ПГ 26. За ово поглавље РС нису дата мерила за отварање и затварање, што значи да је РС у овом поглављу спремна за преговоре. У току је израда преговарачке позиције у којој се морају наћи следећи делови: Сажетак преговарачке позиције; Приказ статуса усклађености; Планови за потпуно усклађивање законодавног и институционалног оквира са правним тековинама ЕУ и образложење преговарачких захтева и Прихватање правних тековина и преговарачки захтеви. Преговарачка позиција треба да буде припремљена до средине октобра 2015. године.

ОМЛАДИНА

 1. Сажетак преговарачке позиције

Омладинска политика је у надлежности држава чланица ЕУ тј. успостављен је отворен метод координације у омладинској политици у коме земље заједнички креирају приступе у овој области ради усклађивања националних политика и постизања заједничких циљева и размењују примере добре праксе. Иако отворени метод координације спада у „меко правоˮ (мере које се у овим политикама прописују ипак су „обавезујећеˮ за државе чланице у различитом степену, али никада у форми директиве, уредбе, одлуке), РС прихвата тековине ЕУ у Поглављу 26 у делу који се односи на омладину и биће у позицији да их у потпуности спроведе до ступања у чланство онако како оне гласе на дан (дефинисан у Преговарачкој позицији). РС ће спровести преостале правне тековине у омладини, тј. тековине настале након подношења ове преговарачке позиције, до ступања у чланство ЕУ, у складу са резултатима преговора у овом поглављу. РС не захтева специфична прилагођавања у делу омладина у овом поглављу.

 1. Приказ статуса усклађености
 • законодавни оквир (приказ статуса формалне усаглашености)

Правни оквир омладинске политике у РС је усаглашен са документима ЕУ из ове области. У погледу релевантних докумената ЕУ у области омладинске политике постоји неколико препорука, извештаја и закључака, који садрже општа начела и смернице за поступање у овој области. Свакако треба истаћи значај Уредбе ЕУ о успостављању Еразмус+ програма за образовање, обуку, младе и спорт 2014-2020 („Службени лист ЕУˮ, Л 347 од 20.12.2013. године); Резолуцију Савета о обновљеном оквиру европске сарадње у омладинском пољу 2010-2018/ЕУ стратегија за младе ‒ инвестирање и оснаживање од 27. новембра 2009. године („Службени лист ЕУˮ, Ц 311 од 19.12.2009. године, стр. 1-11); Препоруку Савета о мобилности младих волонтера на простору ЕУ oд 20. новембра 2008. године („Службени лист ЕУˮ, Ц 319 од 13.12.2008. године, стр. 8-10), Заједнички извештај Савета и Комисије о имплементацији обновљеног оквира европске сарадње у области омладине 2010-18 („Службени лист ЕУˮ, Ц 394 од 20.12.2012. године, стр. 5-16); Радни документ Европске комисије од 9. септембра 2012. године: Резултате првог циклуса отвореног метода координације у омладинском пољу 2010-2012, SWD (2012) 256 финално. Основни стратешки и нормативни документи којима је регулисана област омладинске политике у РС су: Национална стратегија за младе за период од 2015. до 2025. године, Акциони план за њено спровођење за период од 2015. до 2017. године; Закон о младима са два подзаконска акта и Одлука о образовању Фонда за младе таленте РС.

Национална стратегија за младе

(„Службени гласник РСˮ, број 22/15) коју је Влада донела 27. фебруара 2015. године, заснована је на Уставу РС, као и на домаћим, европским и међународним стратешким и законодавним документима релевантним за омладину. У изради Националне стратегије за младе пошло се од Стратегије ЕУ за младе ‒ инвестирање и оснаживање и Заједничког извештаја Савета и Европске комисије о спровођењу обновљеног оквира за европску сарадњу у области рада с младима. Поред ових докумената, консултоване су и две развојне иницијативе у оквиру развојне Стратегије ЕУ, Европа 2020: Млади у покрету и Нове вештине за нове послове, као и Декларација и Резолуција Савета Европе о будућности омладинске политике: Агенда 2020. Такође су узете у обзир и препоруке из нацрта евалуационог извештаја екстерне евалуације Националне стратегије за младе донете 2008. године и Акционог плана за њену примену (2009-2014) и радних препорука свеобухватног прегледa омладинске политике у РС у периоду 2008-2014 независних експерата Савета Европе, као и годишњи извештаји о спровођењу Националне стратегије за младе, Млади – наша садашњост, истраживање социјалних биографија младих у Србији , Youth and Public Policy in Serbia , Студија о индикаторима омладинске политике у Републици Србији, Анализа положаја младих у стратегијама Владе Републике Србије и новијим социолошким истраживањима, Индикатори за праћење популације младих у Србији, Стање у омладинској политици – упоредна анализа РС и ЕУ, истраживање Положај и потребе младих у Србији. Процес израде Нaционалне стратегије за младе започет је јула 2014. године доношењем Одлуке о образовању Радне групе за израду Нaционалне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и акционог плана за њено спровођење. Влада је у Радну групу именовала 53 члана, представнике свих релевантних државних органа и институција, представнике удружења младих, за младе и њихових савеза и стручњаке у области омладинске политике. Стратегија је донета кроз широк консултативни процес и учешће свих релевантних актера кроз 20 округлих столова, стручних расправа и јавних трибина и електронских консултација на којима је учествовало неколико хиљада младих. Стратегијом се дефинише девет стратешких циљева (запошљавање и предузетништво, образовање, васпитање и обука, активизам и активно учешће, здравље и благостање, безбедност, социјална укљученост, мобилност, информисање и култура и креативност) у областима од интереса за младе. Стратегија је усаглашена са оквиром омладинске политике у ЕУ дефинисаним кроз отворен метод координације.

Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе у периоду од 2015. до 2017. године

(„Службени гласник РСˮ, број 70/15) Влада је донела 6. августа 2015. године. Акционим планом су прецизирани индикатори који прате: степен реализације акивности, период реализације, ниво реализације (републички, покрајински, локални), носиоци и учесници процеса реализације и дефинисана укупно потребна средства за реализацију активности.

Закон о младима

(„Службени гласник РС”, број 50/11) је усвојен у јулу 2011. године у међународној години младих. Законом су уређене мере и активности које предузимају РС, аутономна покрајина и јединицe локалне самоуправе, а које имају за циљ унапређивање друштвеног положаја младих[7] и стварање услова за остваривање потреба и интереса младих у свим областима које су од интереса за младе. Закон о младима је усаглашен са правним документима ЕУ у омладинском пољу (посебно са Резолуцијом Савета о обновљеном оквиру европске сарадње у омладинском пољу/ЕУ стратегијом за младе). У 2014. години су започете припреме за измене и допуне Закона о младима ради побољшања правног оквира за спровођење омладинске политике (механизми за оснаживање и већу партиципацију младих у друштву; унапређивање улоге и одговорности кровног савеза; могућности оснивања установа у области омладинске политике; квалитет рада канцеларија за младе; професионализација рада у омладинском пољу; финансирање програма и пројеката од јавног интереса; систем мониторинга и евалуације спровођења Националне стратегије за младе и локалних акционих планова као основе за доношење одлука заснованих на чињеницама). У априлу су позвана омладинска удружења, канцеларије за младе, партнери и млади да дају свој допринос у унапређењу Закона о младима, док су у мају истим поводом организовани округли столови у Новом Саду, Крагујевцу, Ужицу, Нишу и Београду. У фебруару 2015. године образована је Посебна радна група која је припремила Преднацрт закона о изменама и допунама Закона о младима који ће бити предмет широког консултативног процеса.

Одлуком о образовању Фонда за младе таленте РС („Службени гласник РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14 и 59/15) Фонд је одређен као индиректни корисник буџетских средстава у разделу Министарства омладине и спорта. Фондом председава министар омладине и спорта. Основни циљ Фонда је да омогући континуирану подршку талентованим младима за њихов даљи професионални напредак на тај начин што ће студентима пружити финансијску помоћ за студије у земљи и иностранству, а ученике средњих школа финансијски наградити за успехе постигнуте на међународним и домаћим такмичењима. 2.2. институционални оквир/административни капацитети (приказ институција надлежних за спровођење правних тековина ЕУ, адекватност достигнутог нивоа капацитета); Министарство омладине и спорта је надлежно за координацију, развој и унапређење омладинске политике, спровођење националне политике и Националне стратегије за младе, као и друге националне планове и програме који се тичу младих, подстицање младих да се организују и удружују и да учествују у друштвеним токовима, заштиту интереса младих и помоћ младима да остваре те интересе. Савет за младе је саветодавно тело које је у јануару 2014. године образовала Влада у складу са Законом о младима, с циљем да подстиче и усклађује активности у вези са развојем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за њено унапређење. Савет има 24 члана од чега једну трећину чланова чине представници младих. Савет за младе омогућава структурирани дијалог између младих, с једне стране, и представника националних, покрајинских и локалних институција с друге стране. До сада је Савет одржао четири седнице и активно учествовао у изради Националне стратегије за младе. Фонд за младе таленте РС је основан ради стварања могућности да се пружи финансијска подршка образовању и усавршавању младих талената. Овлашћења за спровођење омладинске политике на покрајинском нивоу припадају Покрајинском секретаријату за спорт и омладину. У новембру 2012. године конституисан је Савет за младе Аутономне покрајине Војводине као покрајинско консултативно тело. На локалном нивоу, до сада је у оквирима постојећих општинских и градских управа у Републици Србији основано укупно 145 канцеларија за младе, од чега је 139 активно. Други релевантни државни органи, институције и организације су надлежни за посебне области у омладинском сектору и сарађују са Министарством омладине и спорта и другим субјектима омладинске политике на развоју, праћењу и спровођењу омладинске политике. У невладином сектору, основни актери у области омладинске политике су: Кровна организација младих Србије – највише представничко тело младих у Србији је савез удружења који тренутно окупља 87 организација, чланица са читаве територије Србије, а основна улога им је препознавање потреба и заступање интереса младих; промовисање, подстицање и подржавање омладинског организовања; учествовање у институционалним процесима доношења одлука; анализирање јавне политике и учествовање у заговарачким процесима на националним нивоу. Члан је Европског омладинског форума. Национална асоцијација локалних канцеларија за младе је мрежа локалних канцеларија за младе (тренутно обухвата 59 канцеларија за младе) основана с циљем да осигура квалитет омладинске политике на локалном нивоу, прати испуњеност стандарда у раду са младима, као и да се размењују примери добре праксе. Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада је савез удружења који се залаже за систематску бригу о младима, промовише сигурно окружење и могућности за лични и социјални развој младих како би постали активни чланови друштва. Савез је основан са циљем осигурања квалитета програма омладинског рада, професионализације омладинског рада у Републици Србији и препознавање компетенци стечених кроз неформално учење у омладинском раду.

 • предузете мере спровођења и изазови

У складу са Законом о младима донета су два подзаконска акта: Правилник о садржини и начину вођења Јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник Републике Србијеˮ, број 1/12) и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РСˮ, бр. 8/12 и 11/13). Од јануара 2012. године, Министарство омладине и спорта води Јединствену евиденцију удружења младих, удружења за младе и њихових савеза у коју је до сада уписано 1066 удружења младих, за младе и њихових савеза која је доступна преко интернет странице Министарства омладине и спорта свим заинтересованим корисницима. С циљем смањења незапослености, подстицања предузетништва и самозапошљавања младих приоритет у финансирању пројеката у омладинском сектору је постављен на резултат који води ка стварању услова за запошљавање младих. Министарство је финансијски подржало пројекте којима се спроводе следеће активности: обуке за запошљавање и омладинско предузетништво, реновирање и опремање омладинских клубова, радионице на тему здравих стилова живота, изградња теретана на отвореном, отварање бизнис инкубатора, васпитање и образовање младих, партиципацијa и активизам младих. На основу праћења пројеката финансираних у другој половини 2014. године, а који су у вези са запошљавањем младих, до сада су запослене 153 младе особе и кроз обуке је прошло 1093 младих. У току је реализација и 37 пројеката везаних за запошљавање младих који су одобрени 2015. године а који се финансирају у укупном износу од 93,5 милиона динара што представља 47%  од укупно додељених средстава у 2015. години за пројекте удружења и јединица локалне самоуправе којима се реализују циљеви Националне стратегије за младе. Овим пројектима планирано је да кроз обуке прође преко 4500 младих са циљем реализације радне и стручне праксе, запошљавања и самозапошљавања као и да се о могућностима за запослење у оквиру каријерног информисања и саветовања информише преко 20.000 младих. Министар је у фебруару 2015. године у сарадњи са представницима младих из организација цивилног друштва, покренуо иницијативу за препознавање разлога и стварање услова за запошљавање младих (незапосленост младих је највећи изазов с којим се млади у РС суочавају: 47,1% младих узраста 15-24 у 2014. години у РС била је стопа незапослености, а 36,5% младих узраста 15-30 година) с циљем да се кроз разговоре са највећим послодавцима идентификују узроци слабе запошљивости младих, као и потенцијални предлози мера за унапређење њиховог положаја на тржишту рада. У припреми је Национални програм мера запошљавања младих. Припремљена је база података за све општине и обухвата информације о канцеларијама за младе и њиховим активностима у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу. Усвојено је 10 нових локалних акционих планова за младе (укупно је усвојено 144 локална акциона плана за младе од чега је 90 „на сназиˮ) и отворено 14 омладинских клубова тако да их данас у Републици Србији има укупно 58. У оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН у 2015. години је започета реализација 30 волонтерских кампова у 16 округa. Волонтери из земље и иностранства на овим камповима донираће преко 26.000 волонтерских радних сати за развој локалних заједница у Републици Србији. У 2014. години у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација започета је екстерна евалуација Националне стратегије за младе из 2008. године и акционог плана за њено спровођење 2009-2014. Први нацрт евалуације је јавно разматран почетком децембра 2014. године, а финална верзија је припремљена крајем марта 2015. године и представљен заинтересованој  јавности на скупу посвећеном почетку примене Националне стратегије за младе одржаном маја 2015. године. У сарадњи са Саветом Европе припремљен је Извештај – свеобухватни преглед омладинске политике у Србији у периоду 2008-2014, на коме је пуних годину дана радио независни експертски тим Савета Европе. Национално представљање Извештаја одржано је у фебруару 2015. године, док је међународној јавности представљен у Будимпешти, априла 2015. године. У 2014. години је реализован пројекат „Студија изводљивости за избор најподеснијег модела националног ресурсног центра за каријерно вођење и саветовање и даљи развој система каријерног вођења и саветовања у Србији” из средстава предприступне помоћи ИПА. Настављена је сарадња са Европским центром знања о омладинској политици будући да РС има кореспондента у поменутом центру. РС је први пут у оквиру процеса отвореног метода координације 2014. године учествовала у припреми прилога за ЕУ извештај о младима. Министарство омладине и спорта као надлежно за координацију читавог процеса обезбедило је учешће свих релевантних државних органа и институција, као и организација цивилног друштва. Учешћем у припреми прилога за ЕУ извештај о младима, РС је омогућила да резултати који су до сада учињени у омладинској политици буду видљиви на европском нивоу, али и да по објављивању ЕУ извештаја о младима, има увид у активности које државе чланице ЕУ примењују у областима од интереса и значаја за младе. РС је од 2015. године постала пуноправни члан Европске мреже политике целоживотног вођења у чијем раду су до тада представници Министарства учествовали у својству посматрача. Формирана је национална делегација за учешће у раду Мреже. Делегација РС учествовала је у раду омладинских конференција ЕУ, као и састанку државника надлежних за младе, током италијанског и летонског председавања Саветом министара (Рим 2014, Рига 2015). Министар омладине и спорта је у октобру 2014. године активно учествовао у раду првог Глобалног форума о омладинским политикама који је одржан у Бакуу, Азербејџан и на Генералној скупштини Уједињених нација поводом обележавања двадесетогодишњице доношења Светског плана акције за младе (Њујорк, мај 2015). У склопу посете европског комесара за образовање, културу, омладину и спорт Тибора Наврачича, РС у јулу 2015. године, организован је састанак са министром омладине и спорта, уз присуство представника Делегације Европске уније у РС. На састанку је разговарано о сарадњи Министарства са цивилним сектором у изради стратешких докумената, учешћу Министарства у програмима ЕУ и актуелним приоритетима даљег рада. С циљем интензивирања регионалне сарадње у омладинском сектору и јачања европске перспективе младих, а у складу са иницијативом председника Владе РС на Конференцији земаља западног Балкана (Берлин, август 2014. године) интензивиране су активности у вези са покретањем Регионалног програма сарадње младих. На конференцији у Бечу 27. августа 2015. године уз присуство и отворену подршку свих релевантних актера из ЕУ, усвајена је Заједничка Декларација којом се предвиђа оснивање Регионалне канцеларије за сарадњу младих (Regional Youth Cooperation Office - RYCO), којом је потврђена политичка воља влада западнобалканске шесторке, да се успостави одржив регионални програм омладинских размена, с циљем да се  промовишу идеје помирења, толеранције и друге европске вредности. Међу закључцима Бечке конференције налази се и најава одржавања Конференције за земље западног Балкана које су у процесу придруживања ЕУ, управо на тему младих, у првој половини 2016. године. Омладински центар Радуловачки из Сремских Карловаца добио је статус Европског омладинског центра, што представља престижну потврду квалитета Савета Европе. Надзорни одбор за младе Савета Европе је одлуку донео прошле године, а у мају ове године у Сремским Карловцима је приређена свечаност доделе свечане плакете уз присуство високих званичника омладинског сектора Савета Европе, као и локалних и покрајинских власти. Започете су активности за реализацију будућих пројеката уз билатералну подршку (GIZ, SDC, UNIDO – UNDESA). У сарадњи са Канцеларијом за европске интеграције, као и са осталим релевантним министарствима и институцијама које учествују у раду Секторске радне групе за људске ресурсе и друштвени развој, усаглашен је предлог Акционог документа у склопу програмирања за ИПА 2014. Будући пројекат чија ће имплементација највероватније почети 2017. године ће се односити на област/проблем незапослености младих, односно на унапређење и увођење нових, иновативних услуга и сервиса када је реч о подршци запошљавању младих и подизању њихове конкурентности на тржишту рада.

 1. Планови за потпуно усклађивање са правним тековинама Уније и образложење преговарачких захтева

Министарство омладине и спорта ће наставити са спровођењем постојећих стратешких и нормативних докумената из области омладине за чију имлементацију је надлежно. У складу са тим, започете су активности образовања владине Радне групе за праћење спровођења Националне стратегије за младе и пратећег Акционог плана у чијем саставу ће бити представници релевантних институција и заинтересованих страна. Са доношењем Закона о изменама и допунама Закона о младима до краја 2015. године, биће потребно усагласити постојећа подзаконска акта са Законом. У оквиру отвореног метода координације, Министарство је до сада учествовало у експертској групи за праћење ЕУ индикатора о младима и планира да по позиву Европске комисије учествује у преостале три групе: волонтеризам, омладински рад и крос-секторски приступ.

 1. Прихватање правних тековина и преговарачки захтеви

У области омладине Министарство омладине и спорта не очекује проблеме у вези са прихватањем правних тековина, те нема потребе за преговарачким захтевима.

 1. ЕРАЗМУС+ - ОМЛАДИНСКА И СПОРТСКА КОМПОНЕНТА

У Извештају са билатералног скрининга констатовано је да ће РС основати националну агенцију одговарајућег капацитета како би управљала децентрализованим деловима програма Еразмус+ и обезбедити праћење ове агенције до тренутка приступања. За програм Еразмус+ надлежни су Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство омладине и спорта. У току је рад експертске мисије (стручњаци из Словачке и Словеније) преко средстава ЕУ у циљу сагледавања најбог начина за успостављање структуре за реализацију програма Еразмус +. Посета експерата Србији заказана је за 28-29. септембар. До формирања одговарајуће структуре за спровођење Еразмус+ програма на националном нивоу, централну улогу у информисању и подизању капацитета младих и других актера од значаја у области омладине има контакт тачка за Програм, уз директну подршку Министарства омладине и спорта. У периоду 2007 – 2014. године, квалитетна сарадња Министарства са Контакт тачком/-ама резултирала је са 317 одобрених пројеката из РС у укупном износу од преко 5 милиона евра. Сарадња са Контакт тачком/-ама успостављена је од самог формирања Министарства 2007. године и додатно је ојачана 2008. године,  увођењем посебне буџетске линије за подршку активностима Контакт тачке/-ака на информисању и обуци младих и омладинских удружења за коришћење тадашњег ЕУ програма за младе „Млади у акцијиˮ (преко 100.000 евра дато за различите информативне и едукативне активности Контакт тачке/-ака). Од ступања на снагу новог ЕУ програма за образовање, тренинг, омладину и спорт Еразмус+, улогу контакт тачке обавља удружење грађана „Хајде даˮ. Указујемо да је успешан тренд започет с коришћењем ЕУ програма за младе „Млади у акцијиˮ настављен и у склопу новог ЕУ програма, уз напомену да је већ у првој грант рунди, у склопу Кључне акције 2 за пројекте изградње капацитета у области рада са младима, од 43 подржана пројекта са западног Балкана, 26 пројеката из РС, што значи да ће више од милион евра бити уложену у реализацију омладинских идеја и иницијатива из наше земље. Све остварено резултат је серије обука и одржаних инфо дана, интензивног рада инфо центра, редовног и детаљног ажурирања интернет презентације и с тим у вези, указујемо на следеће податке од значаја за период јануар 2014 – јул 2015. године:

 • реализоване обуке: одржано је 5 вишедневних тренинга са укупно 120 учесника (представника удружења, локалних канцеларија за младе и институција).
 • реализоване инфо сесије и информативни дани: у склопу више од 10 локалних, регионалних и међународних догађаја организованих од стране партнерских организација и институција, 600 учесника је имало прилику да добије информацију о Еразмус+: Млади у акцији у Републици Србији.
 • рад инфо центра Eразмус+: Млади у акцији - Инфо-центар је информисао у више од 600 различитих прилика младе, удружења, канцеларије за младе и  локалне самоуправе из читаве С<
Назад