Правилници донети у складу са Законом о спорту Сл.гласник број 10/2016

Наслов Датум објаве Тип документа
Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта 25.07.2017 Icon PDF
Правилник о спортским гранама од посебног значаја за Републику Србију 25.07.2017 Icon PDF
Правилник о националној категоризацији спортова 19.07.2017 Icon PDF
Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности 19.07.2017 Icon PDF
Правилник о измени Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта 03.07.2017 Icon PDF
Правилник о националним евиденцијама у области спорта 03.07.2017 Icon PDF
Правилник о изменама и допунама Правилника о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта 14.12.2016 Icon PDF
Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и области спорта у Републици Србији 14.12.2016 Icon PDF
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта Icon PDF
Укупан број докумената у овој категорији: 9.