Правилници

Наслов Датум објаве Тип документа
Правилник о условима за обављање спортских делатности Icon PDF
Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних послова у спорту Icon DOC
Правилник о садржају и начину вођења Јединствене евиденције удружења, друштава и савеза у области спорта Icon DOC
Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације спортског инспектора Icon DOCX
Правилник о номенклатури спортских занимања и звања Icon DOC
Правилник о националној категоризацији спортских стручњака Icon DOCX
Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста Icon DOC
Правилник о надзору над стручним радом у области спорта Icon DOC
Правилник о коришћењу јавних спортских објеката и обављању спортских активности у јавним спортским објектима Icon PDF
Правилник о евиденцијама које воде високошколске и друге организације које се баве оспособљавањем у области спорта Icon PDF
Правилник о дозволи за рад спортских стручњака Icon DOC
Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста аматера за спортско усавршавање и за доделу новчане помоћи врхунским спортистимаса посебним заслугама Icon PDF
Правилник о ближим условима и критеријумима за стипендирање врхунских спортиста Icon DOC
Укупан број докумената у овој категорији: 13.